Tag: tiêu chuẩn haccp

HACCP là gì?

HACCP là gì?

HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm” Phân […]

Xem tiếp
Đăng Ký Chứng Nhận Tiêu Chuẩn HACCP

Đăng Ký Chứng Nhận Tiêu Chuẩn HACCP

  Tiêu chuẩn HACCP là gì?     Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của “Hazard Analysis and Critical Control Points” tiếng Việt nghĩa là “Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn”) là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm […]

Xem tiếp

Đối tác