Tổng hợp danh sách câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng

Có thể bạn đã biết, chi phí chất lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động, cũng như doanh thu của một doanh nghiệp. Trong nội dung dưới đây, G-Global sẽ cùng bạn tìm hiểu về chi phí chất lượng là gì? Cũng như những câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng mà nhiều người quan tâm. Cụ thể như sau:

Khái niệm chi phí chất lượng là gì?

Chi phí chất lượng ( trong tiếng anh được gọi là Costs of Quality): Đây là tất cả các chi phí mà nhà sản xuất cần phải chịu để đảm bảo sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất. Chi phí chất lượng thường mang đến cho các nhà sản xuất cơ hội để phân tích. Nhờ đó, có khả năng cải thiện được những hoạt động của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Chi phí chất lượng là gì?

Chi phí chất lượng được tính bằng công thức: Chi phí chất lượng tốt (CoGQ) và Chi phí chất lượng kém (CoPQ).

Đặc biệt, trên thực tế, chi phí chất lượng sẽ bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến yếu tố chất lượng sản phẩm. Bao gồm cả các chi phí phòng ngừa, nhằm giảm hoặc loại bỏ đi các hư hỏng, chi phí kiểm soát trong quá trình nhằm duy trì mức chất lượng. Và cả chi phí liên quan đến các hư hỏng ở bên trong và hư hỏng bên ngoài.

Những vấn đề liên quan đến chi phí chất lượng luôn được doanh nghiệp và các khách hàng quan tâm. Vì thế, việc tìm hiểu câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng sẽ bao gồm các kiến thức liên quan đến chất lượng sản phẩm, hay liên quan đến quản lý chất lượng, chi phí chất lượng…. Nhờ đó, sẽ giúp bạn hiểu hơn về kiến thức, hay hiểu biết về quản lý chất lượng. Một số câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng có thể kể đến bao gồm:

Tổng hợp danh sách câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng

Câu hỏi 1: Câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng.

Chi phí chất lượng loại nào sẽ không thể cắt giảm được trong hoạt động quản lý chất lượng?

 1.     Chi phí thẩm định
 2.     Chi phí sai hỏng bên ngoài sản phẩm
 3.     Chi phí sai hỏng bên trong sản phẩm
 4.     Chi phí phòng ngừa

Câu hỏi 2:

Chỉ tiêu của Check (C) trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA là gì?

 1.     Chỉ tiêu thiết kế, chỉ tiêu cung ứng, chỉ tiêu sự phù hợp. Và chỉ tiêu về giá.
 2.     Kiểm soát quá trình
 3.     Biện pháp cải tiến và biện pháp kiểm soát quá trình
 4.     Xác định yêu cầu, đo và đánh giá.

Câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng 

Câu hỏi 3:

Chỉ tiêu của Do (D) trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA là gì?

 1.     Chỉ tiêu xác định yêu cầu, đánh giá , biện pháp cải tiến và kiểm soát quá trình
 2.     Chỉ tiêu thiết kế, giá
 3.     Chỉ tiêu yêu cầu và đánh giá
 4.     Chỉ tiêu thiết kế, cung ứng, sự phù hợp và giá

Câu hỏi 4: Câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng.

Chỉ tiêu của Plan (P) trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA là gì?

 1.     Thiết kế, cung ứng, sự phù hợp và giá
 2.     Yêu cầu và đánh giá
 3.     Xác định yêu cầu, đo và đánh giá
 4.     Thiết kế và cung ứng

Câu hỏi 5:

Ở trong các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm, thì giai đoạn cần liên tục cải tiến chất lượng của sản phẩm là gì?

 1.     Giai đoạn phát triển sản phẩm,
 2.     Giai đoạn xuất phát
 3.     Giai đoạn bão hòa
 4.     Giai đoạn diệt vong của sản phẩm.

Câu hỏi 6:

Mục tiêu chính của nhóm chất lượng là gì?

 1.     Đáp ứng được phong trào thi đua để nhằm nâng cao được năng suất lao động
 2.     Khuyến khích tinh thần làm việc tập thể
 3.     Đào bới công việc nhằm tìm ra những điểm không phù hợp giúp cho việc cải tiến không ngừng.
 4.     Tìm kiếm nhân sự để bố trí vào vị trí quản lý quan trọng trong tương lai.

Câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng số 7:

…. Là mức độ quan trọng của từng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuộc hệ thống , quá trình sản phẩm? Hãy điền vào dấu …

 1.     Hệ số mức chất lượng
 2.     Hệ số chất lượng
 3.     Trình độ chất lượng
 4.     Trọng số

Câu hỏi số 8:

Mô hình SERVQUAL về chất lượng dịch vụ bao gồm những gì?

 1.     Bao gồm 5 yếu tố và 20 biến quan sát
 2.     Bao gồm 5 yếu tố và 22 biến quan sát
 3.     Bao gồm 6 yếu tố và 22 biến quan sát
 4.     Bao gồm 6 yếu tố và 20 biến quan sát

Câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng số 9:

Trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm, thì bước cuối cùng là gì?

 1.     Bước điều tra và dự báo được những nhu cầu phát sinh của thị trường
 2.     Tổ chức hệ thống phòng ngừa
 3.    Xây dựng được chương trình quản lý chất lượng, Đồng thời xây dựng được kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm.
 4.     Bước theo dõi chất lượng.

Câu hỏi số 10:

Trong các bước của quản lý chất lượng sản phẩm, thì bước đầu tiên là gì?

 1.       Bước xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao được chất lượng sản phẩm.
 2.     Bước triển khai và bước thiết kế sản phẩm
 3.       Theo dõi chất lượng sản phẩm
 4.     Tổ chức hệ thống phòng ngừa

Câu hỏi số 11:

Yếu tố chất lượng có thể được lượng hóa. Và nó được thể hiện bằng công thức là Q = PB. Nếu Q= 1 thì có nghĩa là gì?

 1.     Có nghĩa là người tiêu dùng được thỏa mãn hoàn toàn
 2.     Có nghĩa là người tiêu dùng chưa được thỏa mãn hoàn toàn
 3.     Có nghĩa là người tiêu dùng đang mong chờ được thỏa mãn hoàn toàn
 4.     Có nghĩa là người tiêu dùng không có nhu cầu.

Câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng

Câu số 12:

Đặc điểm của đảm bảo chất lượng không thuộc nhận định nào sau đây:

 1.     Đảm bảo chất lượng  được coi là kết quả của quá trình sản xuất
 2.     Đặc điểm của đảm bảo chất lượng là kết quả của kiểm tra
 3.     Đặc điểm của đảm bảo chất lượng là không thay đổi chất lượng của sản phẩm
 4.     Đặc điểm của đảm bảo chất lượng là ngăn chặn sai lệch

Câu số 13:

Tìm nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của kiểm soát chất lượng?

 1.     Kiểm soát chất lượng được hiểu là là ngăn chặn sai lệch
 2.     Đặc điểm của kiểm soát chất lượng là phân biệt sai lệch
 3.     Đặc điểm của kiểm soát chất lượng là kết quả sản xuất
 4.     Kiểm soát chất lượng là có thể thay đổi được chất lượng sản phẩm

Câu hỏi số 14:

Hiểu về sự hao mòn của máy móc thiết bị là gì?

 1.     Sự biến đổi không ngẫu nhiên
 2.     Sự biến đổi ngẫu nhiên
 3.     Sự biến đổi bất thường
 4.     Sự biến đổi do thời tiết.

Câu hỏi số 15:

“Ngày làm việc không lỗi” là sự kiện được tổ chức trong khoảng thời gian nào?

 1.     Tổ chức trong 1 ngày làm việc
 2.     Tổ chức trong 1 tuần làm việc
 3.     Tổ chức trong 1 tháng làm việc
 4.     Tổ chức trong 1 ca làm việc

Câu hỏi số 16:

Những đối tượng phải có trách nhiệm trong đảm bảo chất lượng là gì?

 1.       Nhà sản xuất và đối tượng là nhà cung ứng
 2.     Nhà sản xuất và nhà phân phối
 3.       Nhà cung ứng và nhà phân phối
 4.     Đội ngũ lãnh đạo cao nhất và nhà cung ứng

Câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng

Trên đây là một số câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng mà bạn cần quan tâm. Bộ câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chi phí chất lượng hay toàn bộ quá trình đảm bảo chất lượng , kiểm soát chất lượng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể để lại thông tin về tài liệu ISO, về chi phí chất lượng để hiểu rõ hơn.

Dịch vụ G-Global cung cấp

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ISO. Đồng thời, G-Global có khả năng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thành công chứng chỉ ISO cho nhiều đơn vị, ngành nghề khác nhau. Tại đây, quý khách hàng sẽ được tư vấn và cung cấp đầy đủ các giải pháp liên quan đến:

–          Tư vấn chứng nhận

–          Tiêu chuẩn ISO

Với chất lượng tư vấn tốt nhất và mức giá hợp lý nhất.

Liên hệ với G-Global để được hỗ trợ: 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X