HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là một hệ thống hóa các quy trình, thủ tục để đạt được những mục tiêu về chất lượng. Còn ISO 9001: 2015 chính là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 LÀ GÌ ?

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là hệ thống hóa các quy trình.
QMS giúp điều phối và định hướng hoạt động của doanh nghiệp, quản lý được các quá trình.
ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng của Doanh nghiệp.
ISO 9001 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới ban hành. ISO là một tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa. ISO là viết tắt của từ Internationnal Organization for Standardization. ISO chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).

Tiêu chuẩn Quốc tế ISO được ban hành sau khi được thông qua các thành viên chính thức của ISO. Hiện nay ISO đã ban hành hơn 16.000 tiêu chuẩn. 
–          ISO được thành lập năm 1947.
–          Trụ sở tại Geneva.
–          Được áp dụng hơn 150 nước.
–          Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO.

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 BAO GỒM:

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong đó tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được coi là trọng tâm cốt yếu nhất. ISO 9001:2015 xác định các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 của một tổ chức.
Mục đích của ISO 9001 là đảm bảo rằng những sản phẩm, dịch vụ của tổ chức đó được cung cấp ra thị trường luôn đảm bảo yêu cầu.
Đồng thời, đây cũng là cơ sở để đánh giá khả năng của tổ chức đó về việc không ngừng duy trì và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức.

1.     ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.

2.     ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng –  Các yêu cầu.

3.     ISO 9004: 2009 Hệ thống quản lý chất lượng  – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.

4.     ISO 19011: 2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn chính để các Doanh nghệp xây dựng và áp dụng. Nội dung và cấu trúc của ISO 9001:2015 được chúng tôi trình bày ở phần dưới đây.

ISO 9001:2015 – TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

  • ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 đã được xuất bản lần đầu vào năm 1987. Phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được phát hành vào tháng 9 năm 2015 (ISO 9001:2015).
  • Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban  hành tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. 

ISO 9001:2015 gồm có 10 điều khoản. Bao gồm:

1.    Phạm vi áp dụng.
2.    Tài liệu viện dẫn.
3.    Thuật ngữ và định nghĩa.
4.    Bối cảnh của tổ chức.
5.    Sự lãnh đạo.
6.    Hoạch định.
7.    Hỗ trợ.
8.    Điều hành.
9.    Đánh giá kết quả hoạt động.
10. Cải tiến./.

Doanh nghệp có thể theo dõi cụ thể các điều khoản nêu chi tiết yêu cầu ở bảng dưới dây: 

cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015
CẤU TRÚC ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Nội dung các điều khoản trong ISO 9001 là đưa ra các yêu cầu về quản lý chất lượng. Qua đó, Doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống quản lý của mình để đáp ứng các yêu cầu này.

Từng điều khoản sẽ đưa ra những yêu cầu cụ thể và chi tiết. Doanh nghiệp chỉ cần xây dựng các tài liệu, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu đáp ứng từng điều khoản.

Ví dụ về đáp ứng điều khoản trong ISO 9001:2015

Chúng tôi xin đưa ra ví dụ về việc đáp ứng điều khoản 8.1.a để Doanh nghiệp có thể tham khảo. Như sau:

Điều khoản Yêu cầu Cách đáp ứng
8.1  Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện

Tổ chức phải hoạch định, thực hiện và kiểm soát các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đối với việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ và để thực hiện các hành động xác định tại Điều 6, thông qua:

Tổ chức sẽ xây dựng các tài liệu quy, trình nhằm đáp ứng các chỉ mục dưới.

8.1.a 

a) xác định các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ.

Doanh nghiệp cần có văn bản để chứng minh việc đã xác nhận được các yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ mình cung cấp.

Tổ chức có nhiều hình thức khác nhau để xác định yêu cầu này. Việc lựa chọn hình thức nào còn phụ nhiều vào tính chất sản phẩm và dịch vụ.

Việc cụ thể hóa các yêu cầu này sẽ nằm trong Tiêu chuẩn sản phẩm.
Các văn bản của Doanh nghiệp nói rõ các yêu cầu này trong Doanh nghiệp như Bảng chỉ tiêu sản phẩm/ Bảng theo dõi chất lượng sản phẩm.

PCDA phân bổ theo các Điều khoản trong hệ thống ISO 9001:2015 như thế nào ?

Trong bối cảnh của một hệ thống quản lý chất lượng, PDCA có thể được minh họa như sau.
 1. PLAN (lập kế hoạch cho các quy trình này sẽ đạt được các mục tiêu).
 2. DO (thực hiện kế hoạch, làm theo kế hoạch).
 3.CHECK (đánh giá kiểm tra xác định mức độ đạt được mục tiêu của kế hoạch đã thực hiện).
 4.ACT (hành động khắc phục để thực hiện cải tiến kế hoạch để cải thiện hiệu suất như mong muốn). Nếu hiệu suất cần được cải thiện thì cần phải có hành động khắc phục để cải thiện hệ thống. Nếu hiệu suất là chấp nhận được thì kế hoạch là tốt. Doanh nghiệp thực hiện tiếp theo kế hoạch.

TỔ CHỨC NÀO NÊN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 ?

Tổ chức nào nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ?

ISO 9001:2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã được chứng nhận ISO 9001.

Các lợi ích cơ bản của Doanh nghệp khi áp dụng ISO là: 

• Tổ chức các quy trình quản lý một cách bài bản.

• Nâng cao hiệu quả của các quá trình sản xuất.

• Kiểm soát được các yếu tố: nguyên liệu; con người; máy móc; sản phẩm lỗi…

• Tiếp tục cải tiến.

Khi nào tổ chức cần giấy chứng nhận ISO 9001

Doanh nghiệp cần đạt được chứng nhận ISO 9001 để có thể đạt được mục đích sau:

♦ Giúp quản lý vận hành doanh nghiệp theo các quy trình chuẩn và đầy đủ. Quản lý chuyên nghiệp và đơn giản hơn.

♦ Chứng tỏ với Khách hàng về việc quản lý chất lượng, quản lý vận hành của Doanh nghiệp.

♦ Đảm bảo các yêu cầu pháp luật: giấy phép con; đấu thấu…

♦ Đáp ứng các yêu cầu của các Khách hàng.
Giấy chứng nhận ISO 9001 là một trong những yếu tố cơ bản để đảm bảo việc Doanh nghiệp đáp ứng năng lực của mình.

♦ Một trong những cách để tiếp thị – maketing cho doanh nghiệp.

 CÁC BƯỚC ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 

Để được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, các tổ chức, doanh nghiệp cần tuân theo các bước sau:

BƯỚC 1: TƯ VẤN ÁP DỤNG ISO 9001

Doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một chuyên gia có kinh nghiệm để được hướng dẫn, tư vấn. Hiện nay, có nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng ISO 9001.
Doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một tổ chức tư vấn có uy tín và kinh nghiệm. Bởi đây phải là người am hiểu cặn kẽ về các yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng, có kinh nghiệm để xây dựng và hướng dẫn doanh nghiệp vận hành hệ thống theo đúng những yêu cầu để được chứng nhận sau này. Không những yêu cầu về mặt kiến thức và kinh nghiệm, những chuyên gia tư vấn này còn phải là những người cực kỳ nhạy bén, để có thể sát cánh cùng doanh nghiệp xử lý n
hững vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng, vận hành và chuyển đổi hệ thống.

Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
CÁC BƯỚC CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

BƯỚC 2: TIẾN HÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ISO 9001

Tiến hành xây dựng và vận hành hệ thống quản lý của doanh nghiệp theo mô hình chuẩn. Doanh nghiệp cần xác định rằng cần phải có sự tham gia của tất cả các cán bộ, nhân viên. Việc tham gia không đơn thuần chỉ là sự tham gia của các cấp quản lý. Một hệ thống quản lý chất lượng phải là một hệ thống đảm bảo cung cấp được những công cụ cũng như môi trường hoạt động tối ưu nhất cho mỗi nhân viên. Nhằm đảm bảo nhân viên phát huy tối đa được năng lực, cũng như có đầy đủ tinh thần, trách nhiệm và nhiệt huyết đối với công việc được giao.

BƯỚC 3: GIÁM SÁT, DUY TRÌ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ISO 9001

Trong quá trình vận hành và áp dụng ISO, vai trò của người giám sát nội bộ là vô cùng quan trọng. Đây chính là người đứng ra ghi chép, phân tích và kiểm tra quá trình áp dụng của doanh nghiệp. Đội ngũ này phát hiện ra những thiếu sót của hệ thống để cùng với các chuyên gia tư vấn nhanh chóng đưa ra được những giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp hoàn thiện được hệ thống quản lý chất lượng.

BƯỚC 4: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO NỘI BỘ ÁP DỤNG VÀ VẬN HÀNH ISO

Trong quá trình áp dụng ISO , việc đào tạo và hỗ trợ liên tục cho nhân viên là một trong những yêu cầu quan trọng. Đội ngũ nhân viên được đào tạo thích hợp để đảm bảo họ đủ năng lực thực hiện các chức năng công việc của mình. Bạn phải lưu hồ sơ về kinh nghiệm, học vấn và đào tạo để xác định được năng lực của mỗi nhân viên. Các yêu cầu về đào tạo có thể được thay đổi để phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong từng giai đoạn khác nhau.

BƯỚC 5: ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN BỞI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

– Doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một tổ chức uy tín, có đầy đủ năng lực, thẩm quyền và được cấp phép để đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp. Về cơ bản, lựa chọn một tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng iso cũng giống như lựa chọn bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ nào khác.
– Yêu cầu về việc đánh giá chất lượng ISO 9001 thường xuyên. Doanh nghiệp cần phải thường xuyên đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống của tổ chức mình. Các chuyên gia đánh giá sẽ kiểm tra các quy trình đó trong Sổ tay Chất lượng xem doanh nghiệp có làm đúng theo hay không và sẽ xác định bất kỳ vấn đề có thể phải được điều chỉnh nào.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 9001  

Tổ chức chứng nhận uy tín –   Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất:

ISOCERT luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất!

Doanh nghiệp được ISOCERT chuyển giao miễn phí hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

ISOCERT sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

Hỗ trợ công bố chất lượng.

Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

Với phương châm Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”. ISOCERT luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận. Nhằm đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

Gọi 0985.422.225 hoặc 0945.001.005 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ !

 GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ DO VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA CẤP  

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Khách hàng có thể xem về năng lực của Tổ chức chứng nhận trên trang của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại website: https://tcvn.gov.vn/

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0. GOODVN là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code. Mã QR để đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ. Khách hàng sử dụng phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 CỦA GOODVN

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *