Đăng ký bảo hộ sáng chế

Xã hội ngày một phát triển, các sản phẩm trí tuệ càng trở nên phổ biến, đa dạng hơn. Cùng với đó là nhu cầu bảo vệ các tài sản trí tuệ – đứa con tinh thần của mình càng trở thành tất yếu. Trong đó điển hình là sáng chế. Vậy bạn có biết pháp luật quy định như thế nào về việc đăng ký bảo hộ sáng chế chưa? Hãy cùng ISOCERT tìm câu trả lời ngay trong bài viết dưới đây.

Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Sáng chế là một trong các đối tượng sở hữu công nghiệp. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (khoản 12 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009).

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Như vậy đăng ký bảo hộ sáng chế là thủ tục cần thực hiện để xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng là sáng chế theo quy định cụ thể của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại sao phải đăng ký bảo hộ sáng chế?

Thứ nhất, đây là thủ tục bắt buộc để xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho người sáng tạo ra nó. Là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;

Thứ hai, chủ sở hữu sẽ có quyền độc quyền sử dụng, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của mình. Vì vậy nếu bất kỳ bên thứ ba nào khai thác sử dụng sáng chế mà không được phép của chủ sở hữu sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, chủ sở hữu có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm sáng chế đã được bảo hộ của mình.

Thứ tư, khi đã trở thành chủ sở hữu, có quyền khai thác sáng chế thì sẽ giúp chủ sở hữu có thể bù đắp các chi phí đầu tư, được hưởng thành quả từ kết quả sáng tạo của chính mình.

Như vậy đấy là các lý do cơ bản cho sự cần thiết phải đăng ký bảo hộ sáng chế.

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế

Khi muốn đăng ký bảo hộ sáng chế thì chủ thể thực hiện phải xem xét điều kiện để sáng chế được bảo hộ.

Theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 quy định về điều kiện đối với sáng chế được bảo hộ như sau:

“Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tính mới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp”.

Trong đó tính mới được hiểu là chưa bị bộc lộ công khai trong và ngoài nước, không trùng hoặc tương tự với sản phẩm khác. Trình độ sáng tạo có thể hiểu là sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Khả năng áp dụng công nghiệp là nó có thể sử dụng để chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Tuy nhiên ngay cả khi đáp ứng các điều kiện trên nhưng có đối tượng vẫn không được bảo hộ như: giống thực vật, giống động vật; cách thức thể hiện thông tin….

Vì vậy để được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế thì nó phải đáp ứng các điều kiện trên và không thuộc các trường hợp không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

Ai có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế?

 • Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc , thuê việc trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Nếu có đồng tác giả thì tất cả cá tác giả đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký chỉ được thực hiện nếu được tất cả đồng tác giả đồng ý.
 • Người được chuyển giao quyền đăng ký.

Lưu ý: trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất, kinh phí từ ngân sách nhà nước thì Chính phủ quyết định quyền đăng ký.

Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu;
 • Hai bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp qua đại diện). Trong đó giấy ủy quyền phải đảm bảo các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền; Phạm vi ủy quyền; Thời hạn ủy quyền; Ngày lập giấy ủy quyền; Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên ủy quyền.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Cách thức nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp: tổ chức, cá nhân Việt Nam; cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
 • Nộp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam: cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp đơn

Người có quyền nộp đơn nộp 01 bộ hồ sơ đã nêu trên tới Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trụ sở chính đặt tại Hà Nội:

Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tổng đài: (04) 3858 3069, (04) 3858 3425, (04) 3858 3793, (04) 3858 5156. Fax: (04) 3858 8449, (04) 3858 4002.

E-mail: congnghethongtin@noip.gov.vn, vietnamipo@noip.gov.vn

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trưởng văn phòng đại diện: Huỳnh Minh Nhật, Phó trưởng Văn phòng: Ngô Phương Trà.

  Điện thoại: 0236.3889955

 Fax: 0236.3889977

Tài khoản phí,lệ phí    : 920.01.00.00021

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Phó trưởng phụ trách Văn phòng đại diện: Trần Giang Khuê

Điện thoại : (028) 3920 8483 – 3920 8485     Fax: (028) 3920 8486

Bộ phận Nhận đơn :      (028) 3920 8483

Bộ phận Tư vấn hỗ trợ : (028) 3920 8485

E-mail :  vanphong2@.noip.gov.vn

Tài khoản : 3511.0.1093216

Bước 2: Tiếp nhận đơn

Trong bước này Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc tiếp nhận đơn nếu đơn đảm bảo các yêu cầu, tài liệu, thông tin như trên.

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn đăng ký

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra sự đầy đủ và thông tin của các tài liệu có trong đơn để đánh giá tính hợp lệ của đơn.

Nếu đơn hợp lệ thì ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nếu đơn không hợp lệ (thuộc các trường hợp: không đáp ứng yêu cầu về hình thức; đối tượng được nếu trong đơn không được bảo hộ; người nộp đơn không có quyền đăng ký; đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn; người nộp đơn không nộp phí và lệ phí). Trong trường hợp này Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phải thực hiện các thủ tục sau:

 • Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối.
 • Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối.
 • Thực hiện thủ tục thông báo chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Thời hạn thẩm định hình thức đơn là trong 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 4: Công bố đơn đăng ký

Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Bước 5: Thẩm định nội dung

Trong thời hạn 42 tháng (trừ trường hợp yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 36 tháng) kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên nếu được hưởng quyền ưu tiên người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc người thứ ba có thể yêu cầu thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn. Nếu trong thời hạn này mà không có yêu cầu thì đơn đăng ký sáng chế coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Bước 6: Quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Đơn đăng ký không thuộc trường hợp từ chối cấp và người nộp đơn đã nộp lệ phí; người nộp đơn có ý kiến xác đáng về phản đối dự định từ chối cấp thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp chứng nhận đối với đơn thuộc các trường hợp sau:

 • Có cơ sở khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo hộ;
 • Đơn đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật này.
 • Đơn có nhiều người cùng đăng ký đều đảm bảo các điều kiện bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất mà không thống nhất được đơn nào được cấp.

Trong trường hợp từ chối cấp thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các thủ tục:

 • Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn đề nghị người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chối.
 • Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng dự định từ chối.

Lưu ý:

 • Nên nộp đơn đăng ký sớm nhất có thể để được hưởng các quyền ưu tiên.
 • Khi gia hạn thì cũng phải nộp lệ phí gia hạn theo mức do Chính phủ quy định.
 • Mức phí, lệ phí đăng ký bảo hộ sáng chế tuân theo quy định của pháp luật.
 • Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Còn bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Trên đây là những tư vấn của Văn phòng chứng nhận quốc tế – ISOCERT về nội dung cơ bản về đăng ký bảo hộ sáng chế. Để được giải đáp cụ thể, chi tiết mọi thắc mắc về vấn đề này thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X