CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp được chấp nhận trên phạm vi toàn cầu. Được các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và các tổ chức thương mại hàng đầu xây dựng. Tiêu chuẩn OHSAS 18001 cung cấp cho các tổ chức một khung kiểm tra việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc. Phiên bản OHSAS 18001:2007 hiện là phiên bản mới nhất đang được áp dụng của tiêu chuẩn này. Đố là Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp – Các yêu cầu.

Chứng nhận OHSAS 18001: 2007
Chứng Nhận Tiêu Chuẩn OHSAS 18001: 2007

Việc nhận tư vấn chứng nhận OHSAS 18001 trong sản xuất kinh doanh chính là một biện pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề về an toàn lao động cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chứng minh được cam kết của mình về việc ngăn ngừa rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Chứng nhận OHSAS 18001 cần thiết cho những đối tượng nào?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 thích hợp với mọi tổ chức, doanh nghiệp. Với mong muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các tai nạn ở mơi làm việc. Từ đó chứng minh được tổ chức, doanh nghiệp của bạn thực sự nghiêm túc trong vấn đề thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe lao động, củng cố niềm tin đối với nhân viên của mình, đồng thời, nâng cao vị thể và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Bằng cách được nhận tư vấn chứng nhận OHSAS 18001 từ những chuyên gia. Hệ thống được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá.

Những lợi ích mà chứng nhận OHSAS mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp

Thứ nhất: Bảo vệ người lao động

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 yêu cầu Doanh nghiệp nhận diện các nguy hiểm một cách có hệ thống. (không bỏ sót bất kỳ mối nguy nào có thể có). Từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và và quản lý rủi ro cần thiết. Nhằm tạo nên một môi trường làm việc khỏe mạnh hơn và an toàn hơn. Giảm thiểu tối đa tai nạn và vấn đề về sức khỏe nghề nghiệp. Giúp Doanh nghiệp giảm thời gian nghỉ việc do ốm đau và thương bệnh tật của nhân viên. Đây cũng là một lợi ích giúp cho Doanh nghiệp ổn định năng suất và chất lượng.

Thứ hai: Tăng lợi ích kinh doanh

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 đưa ra các yêu cầu một cách khoa học và có hệ thống theo PDCA. (Plan, Do, Check, Action). Các biện pháp cách quản lý phải căn cứ vào các kết quả của việc đánh giá rủi ro, đánh giá quá trình, kiểm tra, rà soát lại các quy định pháp lý và điều tra tai nạn để lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro tai nạn. Vì vậy sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng và cải tiến để có được những quy trình rõ ràng và hiệu quả hơn.

Thứ ba: Tăng cường sự tuân thủ luật pháp

Việc rà soát lại từng hoạt động, xem xét từng hoạt động có liên quan đến những yêu cầu pháp lý nào, định kỳ phải đánh giá lại việc tuân thủ pháp luật cũng như cập nhật thêm những yêu cầu pháp lý mới, đã giúp cho Doanh nghiệpcó một phương tiện để nhận diện các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu có liên quan khác. Giúp doanh nghiệp tuân thủ luật pháp. Doanh nghiệp sẽ luôn có đầy đủ thông tin để nhận diện và tuân thủ các yêu cầu luật pháp trong tương lai. Trong một số trường hợp, việc áp dụng chứng nhận OHSAS 18001 cũng có nghĩa là giảm thiểu các khiếu kiện pháp lý và giảm tiền đền bù. Việc luôn tuân thủ luật pháp sẽ tránh được phí tổn và tai tiếng.

Thứ tư: Tăng cường năng lực quản lý của hệ thống quản lý hiện tại

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 cũng giống như các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý khác (như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,…) có cấu trúc nền tảng của là chu trình PDCA: Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, Doanh nghiệp/tổ chức có thể kết hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn này với hệ thống quản lý hiện hữu của mình để giảm các điểm trùng lặp, giảm chi phí.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN OHSAS 18001  

Giấy chứng nhận OHSAS 18001 là một chứng chỉ do Tổ chức chứng nhận cấp. Tổ chức chứng nhận hoạt động theo nguyên tắc chung của Tổ chức ISO thế giới.Tổ chức chứng nhận là đơn vị chịu sự giám sát và chỉ định của Bộ Khoa học Công nghệ.

Do đó, việc thực hiện chứng nhận ISO phải đảm bảo đúng theo quy trình theo pháp luật.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu quy trình chứng nhận đã được Bộ KH-CN xác nhận và chỉ định.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Để được chứng nhận; Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận các vấn đề liên quan tới hoạt động chứng nhận.
Việc đánh giá chứng nhận sẽ được 02 bên thỏa thuận qua các hợp đồng chứng nhận.

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Quy trình chứng nhận OHSAS 18001Sau khi thỏa thuận và thu thập thông tin của Khách hàng, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng.
Kế hoạch đánh giá bao gồm các thông tin phục vụ chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; Thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…
Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Việc đánh giá chứng nhận bao gồm việcc xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp. Và đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…
Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét hệ thống của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn OHSAS 18001 hay không.
Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001 cho doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Đánh giá giám sát OHSAS 18001

hiệu lực chứng nhận OHSAS 18001Sau khi đạt được chứng nhận OHSAS 18001, Doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận. Theo đó, Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để duy trì hiệu lực chứng nhận.
Các công việc đánh giá giám sát về cơ bản giống đánh giá chứng nhận lần đầu.
Số lần đánh giá giám sát thông thường là 2 lần (12 tháng/lần)

Đánh giá chứng nhận lại OHSAS 18001

Giấy chứng nhận OHSAS 18001 có hiệu lực trong vòng 03 năm. Hết 03 năm, tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận lại.
Nếu đánh giá  lại đạt yêu cầu, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp lại 01 Giấy chứng nhận mới có hiệu lực 3 năm tiếp theo.
Ví dụ: Giấy chứng nhận cũ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 tới 31/12/2018. Giấy chứng nhận mới sẽ có hiệu tực từ ngày 1/1/2018 tới 10/10/2021.

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TƯ VẤN CẤP CHỨNG NHẬN OHSAS 18001:2007

G-GLOBAL tư vấn cho CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC đạt chứng nhận OHSAS 18001.

Tổ chức chứng nhận OHSAS 18001HTC chuyên sản xuất và phân phối các loại găng tay cao su y tế dùng trong ngành y khoa, nha khoa. Ngoài ra còn có các mặt hàng bảo hộ y tế như: Khẩu trang y tế, mũ phẫu thuật, áo phẫu thuật, tạp dề phẫu thuật, bao chân phẫu thuật. Thị trường xuất khẩu chủ yếu tại các nước ở USA, EU, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia…

Với khẩu hiệu ” Best Solution For Your Safety”. HTC mong muốn mang lại giải pháp trọn vẹn và tối ưu trong Bảo hộ Y Tế. HTC cam kết sản phẩm đạt chuẩn chất lượng quốc tế và giá thành hợp lý.
Địa chỉ: Lô E3, Khu B4, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Website: http://htcgloves.com

Chứng nhận quốc tế G-GLOBAL tư vấn cho CÔNG TY TNHH VINLAB đạt được chứng nhận OHSAS 18001

Tổ chức chứng nhận OHSAS 18001Công ty TNHH VINLAB là nhà sản xuất và cung cấp các thiết bị phòng thí nghiệm thuộc các lĩnh vực: Môi trường, Y tế, Đào tạo, Công nghiệp, Nông lâm nghiệp, Thuỷ sản, Dược phẩm, …Ngoài ra, với sự hợp tác  với các Hãng khác trong nước và trên thế giới.  VINLAB có đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên lành nghề được đào tạo tại chính các Hãng cung cấp. VINLAB có các trung tâm kỹ thuật trọng điểm trong nước.

Địa chỉ: 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân,Hà Nội.
Website: http://vinlab.com.vn

G-GLOBAL tư vấn cho Công ty TNHH YAHON đạt được chứng nhận OHSAS 18001

Tổ chức chứng nhận OHSAS 18001Công ty TNHH YAHON được thành lập vào năm 1997 với 100% vốn Đài Loan. Chúng tôi có kinh nghiệm trên 20 năm trong việc sản xuất và kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhanh ở thị trường trong và ngoài nước. YAHON hiện đang sở hữu nhiều loại sản phẩm. Bao gồm khăn ướt các loại, bông trang điểm, khăn giấy, quần miễn giặt và vật tư y tế.
Website: https://www.yahon.com.vn

VÀ RẤT NHIỀU KHÁCH HÀNG KHÁC ĐÃ ĐƯỢC G-GLOBAL TƯ VẤN CHỨNG NHẬN OHSAS 18001!

  GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG NHẬN OHSAS 18001 – DO VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA CẤP 

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực pẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, GOODVN là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code, để đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

 

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cấp chứng nhận ISO 13485, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, đã từng hoạt động trong nhiều tổ chức chứng nhận chứng nước ngoài, Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế tự hào mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Quốc tế, giúp doanh nghiệp của bạn cải tiến hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


    X