Chứng nhận hợp quy Kính Xây dựng | QCVN 16:2017/BXD

Kính xây dựng là một trong những vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2017/ BXD nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy Kính Xây dựng là gì ?

Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận hợp quy được thực hiện một cách bắt buộc.

Thực hiện chứng nhận hợp quy kính vật liệu xây dựng hiện nay là việc các doanh nghiệp bắt buộc phải làm để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến với người tiêu dùng cũng như đảm bảo uy tín đối với các doanh nghiệp khi đưa sản phẩm ra với thị trường. Chứng nhận hợp quy kính xây dựng nói riêng và chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng nói chung được thực hiện đối với tất cả những sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm được nhập khẩu nước ngoài.

Những sản phẩm kính cần chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)
1 Kính nổi 1. Sai lệch chiều dày Bảng 1 của TCVN 7218:2002 TCVN 7219:2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm 7005.21.90
2. Khuyết tật ngoại quan Bảng 2 của TCVN 7218:2002 TCVN 7219:2002
3. Độ truyền sáng Bảng 3 của TCVN 7218:2002 TCVN 7219:2002
2 Kính màu hấp thụ nhiệt 1. Sai lệch chiều dày Bảng 2 của TCVN 7529:2005 TCVN 7219:2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm 7005.21.90
2. Khuyết tật ngoại quan Bảng 3 của TCVN 7529:2005 TCVN 7219:2002
3 Kính phủ phản quang 1. Sai lệch chiều dày và độ cong vênh của kính nền Theo quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm kính nguyên liệu TCVN 7219:2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm 7005.10.90
2. Khuyết tật ngoại quan Bảng 1 của TCVN 7528:2005 TCVN 7219:2002
3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời Bảng 2 của TCVN 7528:2005 TCVN 7528:2005
4. Độ bền mài mòn Bảng 3 của TCVN 7528:2005 TCVN 7528:2005 3 mẫu, kích thước ≥ (100×100) mm
4 Kính phủ bức xạ thấp 1. Sai lệch chiều dày TCVN 9808:2013 TCVN 7219:2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm 7005.10.90
2. Khuyết tật ngoại quan Bảng 2 và Bảng 3 của TCVN 9808:2013 TCVN 9808:2013
5 Kính gương tráng bạc 1. Sai lệch chiều dày Bảng 1 của TCVN 7624:2007 TCVN 7219:2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm 7009.91.00
2. Khuyết tật ngoại quan Phụ lục A của TCVN 7218:2002 TCVN 7219:2002
3. Độ bám dính của lớp sơn phủ, %, không nhỏ hơn 0,15 TCVN 7625:2007 4 mẫu, kích thước (100×100) mm

Lợi ích của chứng nhận hợp quy kính

 • Thông qua hoạt động đánh giá và chứng nhận sẽ giúp các doanh nghiệp gia tăng được uy tín đối với khách hàng của mình. Chất lượng sản phẩm được ổn định hơn và nâng cao khi các doanh nghiệp phải duy trì liên tục sự phù hợp này theo yêu cầu của quy chuẩn đã được sử dụng để đánh giá, chứng nhận.

  Chứng nhận hợp quy kính
  Sản phẩm kính trắng xây dựng
 • Giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, do phải thu hồi sản phẩm không phù hợp và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
 • Chứng nhận hợp quy kính xây dựng là bằng chứng tin cậy cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng những sản phẩm của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
 • Nâng cao vị thế và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường do việc được bên thứ 3 chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm

Phương thức chứng nhận hợp quy kính theo QCVN16:2014/BXD

Theo quy định tại QCVN16:2014/BXD phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn được tiến hành theo 1 trong 8 phương thức được đề ra. Nhưng có 2 phương thức được sử dụng chủ yếu là phương thức 5 và phương thức 8.

 • Phương thức 5: Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực 03 năm đối với những sản phẩm được đánh giá mẫu và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường
 • Phương thức 7: Được áp dụng cho từng lô sản phẩm nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm mẫu đại diện của lô sản phẩm. Giấy chứng nhận hợp quy có giá trị đối với từng lô sản phẩm

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy kính của G-GLOBAL

Việc thực hiện chứng nhận hợp quy được thực hiện khi doanh nghiệp và đơn vị thực hiện dịch vụ đã thống nhất khi đã được tư vấn. Trên cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan, quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy bao gồm:

 • Giai đoạn 1: Tư vấn, xem xét, trao đổi thông tin nhu cầu làm hợp quy của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ cung cấp các thông tin liên quan tới sản phẩm cần làm hợp quy  như tên sản phẩm, số lượng, chủng loại…

Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế sẽ soạn báo giá, kế hoạch làm việc và tiến độ công việc cho doanh nghiệp.

 • Giai đoạn 2: Đánh giá sơ bộ về điều kiện chứng nhận tại doanh nghiệp

Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế đánh giá sơ bộ về sản phẩm và điều kiện chứng nhận tại cơ sở. Sau khi đánh giá, chúng tôi sẽ tư vấn khắc phục những điểm chưa phù hợp với điều kiện chứng nhận cho doanh nghiệp

Với những doanh nghiệp chưa có hệ thống quản lý chất lượng thì sẽ được tư vấn miễn phí thực hiện đăng ký hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 • Giai đoạn 3: Tiến hành đánh giá

Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo những gì chúng tôi cần. Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, chúng tôi tiến hành thực hiện việc lấy mẫu, đánh giá mẫu, đánh giá quy trình sản xuất.

 • Giai đoạn 4: Xử lý kết quả

Sau khi mẫu được đánh giá, nếu mẫu đạt yêu cầu thì tiếp tục qua giai đoạn 5. Nếu mẫu chưa đạt yêu cầu thì chúng tôi tư vấn để doanh nghiệp điều chỉnh lại các thông số kỹ thuật của mẫu để đạt yêu cầu

 • Giai đoạn 5: Công bố hợp quy và giám sát

Khi mẫu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo kết quả và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, thực hiện công bố hợp quy cho sản phẩm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi tiếp tục giám sát quá trình sản xuất của doanh nghiệp nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm trong thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận.

Sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy kính của Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế khách hàng sẽ có được giấy chứng nhận nhanh chóng trong thời gian khoảng 20 kể từ ngày thực hiện hợp đồng.

Dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm của G-GLOBAL như thế nào ?

 • Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế thực hiện tư vấn miễn phí, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan tới kính xây dựng nói riêng và các loại vật liệu xây dựng nói chung.
 • Ngoài ra chúng tôi nhận thực hiện cấp chứng chỉ ISO cho các doanh nghiệp được quy định theo pháp luật
 • Thời gian thực hiện chứng nhận hợp quy được tiến hành ngay sau khi hợp đồng được ký kết đảm bảo các doanh nghiệp có được giấy chứng nhận trong thời gian nhanh nhất.
 • Những thủ tục về giấy tờ được chúng tôi lo đầy đủ, hợp pháp đối với sản phẩm của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian để làm những việc này.
 • Công ty tư vấn cho khách hàng đến khi lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp.

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ chứng nhận hợp quy của Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế?

 • Giá trị của chứng chỉ

Chứng chỉ chứng nhận ISO cũng như chứng giấy chứng nhận hợp quy được Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế cấp có giá trị trên toàn thế giới thông qua sự công nhận của JAS-ANZ – thành viên sáng lập Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF).

 • Chất lượng dịch vụ tốt nhất:

Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế cam kết đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau mỗi lần đánh giá giúp nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Với mức giá hợp lý, công khai với khách hàng mọi chi phí của quá trình đánh giá sẽ làm khách hàng yên tâm và hài lòng khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.

 • Trình độ chuyên môn

Với hơn 40 chuyên gia tư vấn tuyển dụng chính thức làm việc tại các văn phòng chi nhánh của công ty  và trên 50 cộng tác viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Các chuyên gia tư vấn đã được đào tạo trong nước và nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức tư vấn và chứng nhận quốc tế, có trình độ Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ và Giáo sư sẽ mang đến dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi [recaptcha size:compact]


  X
  Liên hệ nhận báo giá