Chứng chỉ ISO 9001 – Chứng nhận được công nhận toàn cầu | G-GLOBAL

Chứng chỉ ISO 9001 được công nhận trên toàn thế giới đang là một hình thức chứng nhận mà các Doanh nghiệp hướng tới.
Đề có thê hiểu được chứng chỉ được công nhận là gì. Chúng ta cũng phải tìm hiểu các nội dung liên quan như: chứng chỉ iso 9001 là gì; IAF là gì; Thế nào là được công nhận quốc tế…
Đầu tiên, IAF – Diễn đàn Công nhận quốc tế – tập hợp của các Tổ chức Công nhận hàng đầu trên thế giới.

Hoạt động của IAF dựa trên 02 nguyên tắc:
– Tổ chức Công nhận thành viên của IAF chỉ công nhận các tổ chức có đủ năng lực và hoạt động độc lập, khách quan.
– Thiết lập Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MLA) giữa các Tổ chức Công nhận thành viên sao cho các Giấy chứng nhận được công nhận sẽ được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới.
Và để hiểu rõ hơn về chứng chỉ được công nhận quốc tế. Doanh nghiệp cần nắm được các thông tin dưới đây. Như sau:

 

CHỨNG CHỈ ISO 9001 LÀ GÌ

Chứng chỉ ISO 9001 hay còn gọi là Giấy chứng nhận ISO 9001 là bằng chứng chứng minh Doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu.
Chứng chỉ ISO 9001 là bao gồm 01 bộ hồ sơ pháp lý do Tổ chức chứng nhận cấp cho 01 Doanh nghiệp sau khi tổ chức đánh giá chứng nhận. Kết quả đánh giá chứng nhận thể hiện hệ thống của Doanh nghiệp phù hợp với ISO 9001.
Hồ sơ cấp chứng chỉ ISO 9001 bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận ISO
  2. Quyết định cấp giấy chứng nhận
  3. Quyết định về việc sử dụng dấu chứng nhận.

    Chứng chỉ iso 9001 Công nhận quốc tế
    Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 của GOODVN

Ngoài ra, để được cấp chứng chỉ này, tổ chức chứng nhận phải lưu giữ toàn bộ hồ sơ về quá trình đánh giá chứng nhận.

Nội dung của 01 chứng chỉ ISO 9001

Doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 01 giấy chứng nhận có các nội dung sau:

1./ Tên của Tổ chức cấp chứng nhận.
2./ Thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận.
3./ Tiêu chuẩn chứng nhận.
4./ Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực của doanh nghiệp).
5./ Mã số chứng nhận; Ngày cấp chứng nhận; Ngày hết hạn.
6./ Dấu chứng nhận.
7./ Các thông tin khác cần thiết./
Giấy chứng nhận sẽ có Hiệu lực trong vòng 03 năm. Thời hạn giám sát 12/tháng.

CHỨNG CHỈ ISO 9001 DO TỔ CHỨC NÀO CẤP

Các tổ chức được cấp Chứng chỉ ISO 9001

Tổ chức chứng nhận ISO là một pháp nhân có tư cách pháp lý rõ ràng. Tổ chức chứng nhận được cấp chứng nhận ISO phải là đơn vị được cấp phép (chỉ định) của Bộ Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực chứng nhận.
Việc chỉ định được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ các quy tắc chứng nhận của thế giới.
Hiện nay, tại Việt nam có rất nhiều tổ chức chứng nhận để Doanh nghiệp có thể lựa chọn. Có 02 hình thức pháp nhân là tổ chức chứng nhận tại việt nam:
1./ Tổ chức chứng nhận Việt nam đăng ký hoạt động  tại Việt nam. Ví dụ: GOODVN; Quacert; ISSQ…
2./ Tổ chức chứng nhận nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt nam. Ví dụ: SGS; TUV…

Các chú ý khi Doanh nghiệp lựa chọn tổ chức chứng nhận

Để lựa chọn được tổ chức chứng nhận phù hợp và đảm bảo tính pháp lý, Doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề như nhân sự; năng lực; chi phí. Và đặc biệt đó là, giấy chỉ định của Bộ Khoa học công nghệ. Vì hiện này, trên thị trường xuất hiện Tổ chức cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có Giấy chỉ  định của Bộ Khoa học công nghệ cho lĩnh vực chứng nhận.
Do vậy khi lựa chọn tổ chức chứng nhận, Doanh nghiệp nên tìm hiểu rõ các giấy tờ pháp lý của Tổ chức chứng nhận bao gồm:
1./ Giấy đăng ký hoạt động lĩnh vực chứng nhận do Bộ Khoa học Công nghệ cấp.
2./ Các hồ sơ pháp lý khác: Đăng ký kinh doanh; Hồ sơ năng lực.
Khách hàng có thể tham khảo tổ chức chứng nhận GOODVN tại website: www.chungnhanquocgia.com

CHỨNG CHỈ ISO 9001 ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC TẾ LÀ NHƯ THẾ NÀO

Khái niệm về chứng chỉ iso 9001 được công nhận quốc tế.

Chứng chỉ ISO 9001 được công nhận quốc tế là chứng chỉ được cấp bởi tổ chức chứng nhận được công nhận năng lực bởi 01 tổ chức công nhận.Chứng chỉ ISO 9001 công nhận quốc tế của IAF
Các tổ chức công nhận này phải là thành viên của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF – IAF là cụm từ viết tắt của International Accreditation Forum). Diễn đàn này hoạt động như là một cơ quan cao nhất trong việc công nhận, thừa nhận năng lực lẫn nhau giữa các thành viên thuộc các quốc gia.
Khi tổ chức chứng nhận được công nhận bởi 01 thành viên thuộc diễn đàn IAF. Nghĩa là, Tổ chức chứng nhận được thừa nhận năng lực theo 01 chuẩn chung của thế giới. Các hoạt động và các chứng chỉ của Tổ chức chứng nhận này có thể được thừa nhận, công nhận tại các quốc gia khác trên thế giới.

Lợi ích của chứng chỉ ISO 9001 được công nhận quốc tế.

Chứng chỉ ISO 9001 được công nhận quốc tế sẽ phù hợp với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Khi được công nhận quốc tế, các khách hàng và đối tác tại nước ngoài sẽ dễ nhận biết về hiệu lực và giá trị của Giấy chứng nhận này. Do trên giấy chứng nhận có dấu hiệu của diễn đàn IAF.
Chứng chỉ được công nhận được giám sát bởi nhiều tổ chức bao gồm: Tổ chức chứng nhận; Tổ chức công nhận cho tổ chức chứng nhận đó.
Chứng chỉ được công nhận quốc tế thông thường sẽ mất chi phí nhiều hơn so với chứng chỉ không được công nhận quốc tế./

Vì vậy, nếu trong trường hợp, Doanh nghiệp chỉ hoạt động tại thị trường nội địa. Doanh nghiệp chỉ cần chứng chỉ ISO bình thường; không cần thiết phải là chứng chỉ được công nhận quốc tế.

QUY TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001 ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC TẾ

Quy trình cấp chứng chỉ ISO được công nhận quốc tế có gì khác so với không được công nhận.

Khi đã là tổ chức chứng nhận, tổ chức đó phải đạt được điều kiện của 01 tổ chức chứng nhận theo pháp luật và các quy định về chứng nhận của thế giới.
Việc khác nhau chỉ là tổ chức đó đã thực hiện công nhận quốc tế hay chưa.
Còn đối với quy trình chứng nhận, tất cả các tổ chức chứng nhận đều phải tuân thủ 01 quy tắc chứng nhận như nhau.
Không có sự khác nhau về các bước thực hiện chứng nhận để cấp chứng chỉ ISO 9001 cho các doanh nghiệp của 01 tổ chức chứng nhận.

Quy trình chứng nhận ISO bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Doanh nghiệp có thể tham khảo Quy trình chứng nhận của GOODVN tại đây.

– Quy trình chứng nhận ISO 9001

 

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 CỦA GOODVN – TRUY XUẤT TOÀN THẾ GIỚI

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, G-GLOBAL là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Mẫu Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

Đăng ký tổ chức đào tạo & xin cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng:

Tự hào là một tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và cấp chứng nhận iso 9001 hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi khẳng định mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý, phù hợp cho mọi loại hình đối tượng doanh nghiệp và tổ chức.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo & cấp chứng chỉ iso 9001. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị chúng tôi theo thông tin sau:

 

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

 

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


    X