Bước 2: Thực hiện phân tích Gap Analysis

Phân tích khoảng cách ISO 9001 là gì?

Một trong những bước đầu tiên trong dự án chuyển đổi hoặc triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) là so sánh hệ thống Quản lý Chất lượng hiện tại của bạn với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Đây thường được gọi là Phân tích Gap.

Các bước được đề nghị cần hoàn thành trước khi tiến hành phân tích Gap:

 1. Xác định một hoặc nhiều người để tiến hành phân tích Gap; rất hữu ích nếu họ có một số kinh nghiệm hệ thống chất lượng hoặc kinh nghiệm kiểm toán.
 2. Bạn cũng có thể muốn xem xét có sự trợ giúp từ một nhà tư vấn .
 3. Tạo hoặc mua một Danh sách Kiểm tra Phân tích Gap .

Danh sách kiểm tra phân tích khoảng cách ISO 9001

 • Công cụ quan trọng nhất cho Phân tích Gap là Danh sách Kiểm tra Phân tích Gấp . Đây là danh sách các yêu cầu trong tiêu chuẩn, được viết bằng định dạng câu hỏi.
 • Kiểm toán viên (người tiến hành phân tích Gap) sẽ sử dụng danh sách này để so sánh QMS phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Trường hợp thiếu hụt, nó được gọi là “khoảng trống”.
 • Danh sách kiểm tra cung cấp cho kiểm toán viên những kiến ​​nghị về những tài liệu cần tìm kiếm, ví dụ về những gì sẽ đáp ứng các yêu cầu và hướng dẫn khác về kiểm toán theo tiêu chuẩn. Danh mục kiểm tra cũng cung cấp cho kiểm toán viên một nơi cụ thể để ghi lại những gì họ thấy hoặc đã làm hoặc không đạt được tiêu chuẩn.

Có ba thành phần chính để hoàn thành Phân tích Gap ISO 9001:

 • Lập kế hoạch Phân tích Gap
 • Tiến hành Phân tích Gap
 • Cách sử dụng Kết quả Phân tích Gap: Báo cáo

Bảng kiểm mục Phân tích Gap bao gồm:

 • Danh sách Kiểm tra Phân tích Gấp: một danh sách kiểm tra chi tiết 37 trang với hướng dẫn về những gì cần tìm để đánh giá quy trình hiện tại của bạn và tuân thủ các Yêu cầu của ISO 9001.
 • Kế hoạch Dự án
 • Mẫu Kế hoạch Dự án
 • Nhân viên Flyer để sử dụng để giải thích Phân tích Gap cho nhân viên

 

<<<<<< Bước 1 : Tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Bước 3: Xây dựng thực hiện kế hoạch ISO 9001 >>>>>>

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X