Xuất xứ hàng hóa là gì? Tham khảo quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành

Sự phát triển, hội nhập của nhiều nền kinh tế trên toàn thế giới đã đòi hỏi những yêu cầu khắt khe các quy định về chất lượng hàng hóa. Việc xác định xuất xứ hàng hóa mang ý nghĩa quan trọng trong hoạt động thương mại, giao thương giữa các nước. Ở nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu những nội dung về xuất xứ hàng hóa là gì? Cũng như tìm hiểu các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành ở nước ta ra sao bạn nhé!

Hiểu về khái niệm xuất xứ hàng hóa là gì?

Xuất xứ hàng hóa là thuật ngữ được định nghĩa trong khoản 1, điều 3, nghị định 31/2018/NĐ-CP. Tại đây, có quy định về xuất xứ hàng hóa như sau: “ Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa. Hoặc xuất xứ hàng hóa cũng được hiểu là nơi thực hiện các công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với các sản phẩm hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, hoặc nhiều vùng lãnh thổ có tham gia vào quá trình sản xuất của hàng hóa.

Căn cứ vào định nghĩa trên, có thể hiểu là quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được công nhận xuất xứ hàng hóa sẽ thuộc vào một trong hai trường hợp như sau:

Xuất xứ hàng hóa là gì?

+ Một là: Là nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa, sản phẩm đó.

+ Hai là: Là nơi thực hiện công đoạn cuối cùng đối với hàng hóa đó trong trường hợp có nhiều nước, nhiều quốc gia tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa đó.

Với định nghĩa và cách hiểu cơ bản xuất xứ hàng hóa là gì nêu trên, quý khách hàng sẽ có thể hiểu rõ được khái niệm này. Để giúp bạn phân biệt được khái niệm xuất xứ hàng hóa, và nơi sản xuất thì những tiêu chí sau đây sẽ giúp bạn:

Phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất khác nhau như thế nào?

Như đã nói ở trên, xuất xứ hàng hóa và nơi sản xuất hàng hóa thường bị nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên, đây lại là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt. Bạn có thể phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất khác nhau như thế nào căn cứ vào các yếu tố như sau:

Phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất hàng hóa

+ Sự khác nhau về khái niệm: Trong khi xuất xứ hàng hóa là nước hay nhóm nước, hoặc là vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hay là nơi thực hiện công đoạn chế biến cuối cùng đối với hàng hóa. Thì nơi sản xuất chỉ là khu vực sản xuất, chế biến ra hàng hóa đó.

+ Sự khác biệt về bản chất: Xuất xứ hàng hóa bản chất là chứng nhận nơi xuất xứ hàng hóa nhằm hưởng các ưu đãi thuế quan. Còn nơi sản xuất chỉ là cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về nơi sản xuất ra hàng hóa đó.

+ Sự khác biệt về giá trị pháp lý: Xuất xứ hàng hóa sẽ có tính pháp lý bằng cách hàng hóa được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đồng thời phải bắt buộc ghi trên nhãn dán của hàng hóa đó. Còn nơi sản xuất thì không có giá trị pháp lý. Nơi sản xuất chỉ có giá trị thương mại nhằm khẳng định được xuất xứ hàng hóa và tạo được sự tin tưởng, cũng như cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

Những vai trò của xuất xứ hàng hóa là gì?

Xuất xứ hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Một số vai trò có thể kể đến của xuất xứ hàng hóa bao gồm:

–          Xuất xứ hàng hóa giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hoạt động ngoại thương.

–          Việc xác minh xuất xứ hàng hóa cũng sẽ tạo được điều kiện thuận lợi cho các loại hàng hóa xuất khẩu sẽ được hưởng các quyền lợi và ưu đãi tại các nước nhập khẩu.

–          Xuất xứ của hàng hóa cũng giữ vai trò lớn trong việc xác định mức thuế xuất, xác định thuế tự vệ hay thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp…. dễ dàng cho các doanh nghiệp.

–          Hàng hóa được chứng nhận xuất xứ rõ ràng cũng giúp khẳng định được vị trí, thương hiệu, hình ảnh và trách nhiệm của doanh nghiệp đó đối với thị trường và người tiêu dùng. Đồng thời khẳng định được vị trí của nước xuất khẩu hàng hóa đó trong thị trường thương mại quốc tế hiện nay.

–          Xuất xứ hàng hóa đóng vai trò như một thủ tục pháp lý. Đóng vai trò thống kê thương mại cho một quốc gia.

–          Đặc biệt, giúp bảo vệ cộng đồng, cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, đồng thời cũng là bảo vệ môi trường tốt hơn.

Tham khảo một số quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành

Quy định về xuất xứ hàng hóa được nhiều doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức quan tâm. Một số quy định về xuất xứ hàng hóa cơ bản bao gồm:

1: Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Theo quy định của pháp luật, việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần được tuân thủ theo các thủ tục như sau:

+ Các tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo mẫu quy định.

+ Người đề nghị cấp giấy phải nộp cho tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ.

+ Thời gian cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Từ 3 – 5 ngày làm việc.

+ Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa sẽ không được cấp nếu trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu không đáp ứng được các tiêu chí về xuất xứ quy định tại Nghị định này hoặc bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa không hợp lệ.

+ Trong trường hợp các cơ quan như: Hải quan, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu kiểm tra tính xác thực xuất xứ của hàng hoá trong quá trình vận chuyển, Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ có trách nhiệm trong việc xác minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá này và thông báo lại cho cơ quan đã yêu cầu.

2: Quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Các quy định xuất xứ hàng hóa cơ bản

+ Hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế quan và phi thuế quan: Quy tắc về xuất xứ hàng hóa ưu đãi được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hay gia nhập theo quy định của bộ công thương.

+ Hàng hóa xuất khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập hay các ưu đãi đơn phương khác. quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu dành cho các ưu đãi này và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn quy tắc xuất xứ đó.

3: Quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi

+ Hàng hóa xuất khẩu, hay hàng hóa nhập khẩu cũng được coi là có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc được sản xuất ở vùng lãnh thổ nếu đáp ứng quy định tại Điều 7 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP (8/3/2018) của Chính phủ quy định chi tiết về Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ của hàng hóa.

+ Hàng hóa xuất khẩu, hay hàng hóa nhập khẩu cũng được coi là có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nếu đáp ứng tiêu chí xuất xứ không ưu đãi thuộc Danh Mục Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để hướng dẫn Điều 8 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP.

4: Quy định về cách ghi nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trên nhãn mác

+ Các đơn vị, tổ chức hay cá nhân nhập khẩu tự xác định và ghi nhãn mác xuất xứ đối với hàng hóa của mình. Tuy nhiên cần phải bảo đảm trung thực, chính xác, v tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ của hàng hóa.

+ Quy định về cách ghi xuất xứ của hàng hóa sẽ được quy định như sau: Ghi từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó.

+ Quy định về tên nước hoặc tên của vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó: Tên này sẽ không được viết tắt.

Trên đây là thông tin về xuất xứ hàng hóa là gì? Cũng như các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành theo pháp luật nước ta. Hy vọng rằng, đây sẽ là thông tin cần thiết và hữu ích dành cho bạn tham khảo.

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


    X