Tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm về iso 9001:2015 chi tiết

Nếu bạn quan tâm về các tiêu chuẩn chất lượng. Thì bộ câu hỏi trắc nghiệm về iso 9001:2015 cũng sẽ là vấn đề được bạn mong muốn tìm hiểu. Đặc biệt là đối với những người có nhiệm vụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các công ty và doanh nghiệp hiện hành. Ở nội dung dưới đây, cùng chúng tôi tổng hợp và tham khảo một số câu hỏi trắc nghiệm iso 9001 chi tiết bạn nhé!

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về iso 9001:2015

Thông tin cơ bản về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 được biết đến là tiêu chuẩn về một hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này đã đưa ra những khái niệm, nguyên tắc cũng như các từ vựng cơ bản có liên quan trực tiếp đến hệ thống quản lý chất lượng. Đồng thời, tiêu chuẩn ISO 9001 cũng đưa ra các cơ sở cho các tiêu chuẩn khác. Có liên quan đến hệ thống chất lượng của doanh nghiệp, hay tổ chức nào đó. Các yêu cầu liên quan đến quản lý chất lượng được trình bày trong 7 phần như sau:

–          Trình bày bối cảnh của tổ chức, doanh nghiệp

–          Sự lãnh đạo

–          Hoạch định

–          Hỗ trợ

–          Khả năng thực hiện

–          Đánh giá kết quả thực hiện

–          Và cải tiến để đạt được tiêu chuẩn chất lượng.

ISO 9001 cũng được sử dụng nhằm vào việc đánh giá chứng nhận ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng của một doanh nghiệp. Và có sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.

Tiêu chuẩn ISO 9001 lại quan trọng đối với doanh nghiệp vì sao?

Tiêu chuẩn ISO 9001 có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Là bởi những lý do như sau:

Tiêu chuẩn ISO 9001 lại quan trọng đối với doanh nghiệp vì sao?

+ Tiêu chuẩn ISO 9001 giúp các doanh nghiệp có khả năng tiếp cận theo quá trình.

+ Tiêu chuẩn này cũng hiệu quả trong việc quản lý các rủi ro liên quan đến yếu tố chất lượng có thể xảy đến với doanh nghiệp.

+ Tiêu chuẩn này cũng có hướng vào khách hàng. Được tập trung vào khách hàng một cách tốt nhất. Giúp doanh nghiệp có khả năng đáp ứng được mong muốn của khách hàng tốt hơn. Từ đó, kinh doanh có hiệu quả và thu được lợi nhuận cao hơn.

Tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 mới nhất

Hiện nay, các câu hỏi liên quan đến ISO 9001 đều được soạn thảo. Và bài kiểm tra iso 9001 cũng thường được hiện diện theo hình thức câu hỏi trắc nghiệm. Điều này cũng tạo được thuận lợi, dễ dàng hơn cho việc ôn tập. Tuy nhiên, quá trình trả lời các câu hỏi trắc nghiệm iso 9001:2015. Thì bạn cần rất chú tâm đến từ ngữ, cũng như từng đáp án của câu trả lời trắc nghiệm. Điều này sẽ tránh được những nhầm lẫn trong quá trình làm bài. Một số câu hỏi trắc nghiệm iso 9001:2015 có thể kể đến bao gồm như sau:

Câu hỏi 1:

Các tổ chức thường tích hợp nhiều hệ thống quản lý một lúc. Tại sao lại như thế?

 1.     Do yêu cầu của các tổ chức cấp giấy chứng nhận
 2.     Do yêu cầu khách quan nhằm phát triển được các mục tiêu trong tương lai của tổ chức
 3.     Do yêu cầu về việc tiết kiệm nguồn nhân lực nhưng vẫn cần mang lại được hiệu quả công việc
 4.     Tất cả các đáp án trên.

Đáp án đúng: C

Câu hỏi 2: Câu hỏi trắc nghiệm iso 9001:2015 là:

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

 1.     ISO 9001 2000
 2.     ISO 9001 2008
 3.     ISO 9001 2015
 4.     ISO 9001 2018

Câu hỏi 3:

Theo tiêu chuẩn ISO 9001, nếu áp dụng theo chu trình PDCA sẽ bao gồm các bước được thực hiện theo thứ tự như thế nào sau đây:

 1.     Hoạch định -> Kiểm tra -> Thực hiện -> Hành động
 2.     Thực hiện -> Kiểm tra -> Hoạch định -> Hành động
 3.     Hoạch định -> Thực hiện -> Kiểm tra -> Hành động
 4.     Hoạch định -> Thực hiện -> Hành Động -> Kiểm tra

Câu hỏi 4:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001:2015

Việc doanh nghiệp tích hợp các hệ thống quản lý sẽ giúp cho các doanh nghiệp đó tiết kiệm được các nguồn lực nào?

 1.     Tiết kiệm được nguồn lực nhân lực, tài chính và thời gian
 2.     Tiết kiệm được nguồn lực thị trường, tài nguyên và thời gian
 3.     Tiết kiệm được nguồn lực nhân lực, tài nguyên và thời gian
 4.     Tiết kiệm được nguồn lực thị trường, tài chính và thời gian.

Đáp án đúng: A

Câu hỏi 5:

Bộ tiêu chuẩn iso 9000 bao gồm các tiêu chuẩn nào? Kể tên?

 1.     ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011
 2.     ISO 9000, ISO 9001, ISO 9003, ISO 9004
 3.     ISO 9001, ISO 9004, ISO 19010, ISO 19011
 4.     ISO 9001, ISO 9003, ISO 9004 và ISO 190001

Đáp án đúng: A

Câu hỏi 6: Câu hỏi trắc nghiệm ISO 9001 2015

Nguồn lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015 có thể được kể đến bao gồm những nguồn lực nào?

 1.     Nguồn lực con người, nguồn lực tri thức và nguồn lực về cơ sở hạ tầng.
 2.     Nguồn lực con người, tri thức, môi trường cho việc thực hiện các quá trình
 3.     Nguồn lực con người, theo dõi, đo lường, môi trường
 4.     Nguồn lực con người, tri thức, cơ sở hạ tầng, theo dõi, đo lường và môi trường

Câu hỏi 7:

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn iso 9001:2015 là gì?

 1.     CHỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có thực hiện hoạt động sản xuất và kinh doanh
 2.     Cho phép áp dụng với tất cả doanh nghiệp tại Việt Nam, không phân biệt quy mô và loại hình doanh nghiệp
 3.     Cho phép áp dụng với tất cả tổ chức cả ở việt nam và trên thế giới. Không phân biệt quy mô và loại hình tổ chức
 4.     Cho phép áp dụng với tất cả các tổ chức. Không phân biệt về loại hình, quy mô, sản phẩm hay dịch vụ cung cấp.

Câu hỏi 8:

Tất cả các tiêu chuẩn ISO , bao gồm cả iSO 9001 sẽ được sửa đổi trong thời hạn 5 năm 1 lần nhằm duy trì sự thích ứng với những thay đổi của điều kiện thực tế.

 1.     Đúng
 2.     Sai

Câu hỏi 9:

Những nguyên tắc của quản lý chất lượng bao gồm những gì?

 1.     Nguyên tắc hướng vào khách hàng – Sự lãnh đạo – Tiếp cận theo quá trình – Và sự tham gia của mọi người
 2.     Nguyên tắc hướng vào khách hàng – Cải tiến – Sự lãnh đạo – Quyết định dựa trên bằng chứng – Sự tham gia của mọi người
 3.     Nguyên tắc hướng vào khách hàng – Sự lãnh đạo – Cải tiến – Quyết định dựa trên bằng chứng – Quản lý mối quan hệ
 4.     Tất cả các đáp án trên

Câu hỏi 10: Câu hỏi trắc nghiệm về iso 9001:2015

Chính sách chất lượng cần phải như thế nào?

 1.     Chính sách chất lượng cần phải luôn sẵn có và được duy trì bằng thông tin dạng văn bản
 2.     Chính sách chất lượng cần được truyền đạt, được thấu hiểu và cần được thể hiện ở trong tổ chức.
 3.     Chính sách chất lượng cũng cần luôn sẵn có để cho các bên quan tâm tìm hiểu
 4.     Cả 3 ý kiến nêu trên.

Lời kết về bộ câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001:2015

bộ câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 2015

Trên đây là những câu hỏi phổ biến, câu hỏi trắc nghiệm về iso 9001 2015. Đây sẽ là bài kiểm tra iso 9001 tương đối đầy đủ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về bộ tiêu chuẩn chất lượng này. Bộ tiêu chuẩn này hướng đến việc thỏa mãn được những yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Khi đó, chứng chỉ ISO 9001 sẽ được cấp và được thiết lập cho doanh nghiệp theo một khuôn khổ chung nhằm cho việc thống nhất giữa các tiêu chuẩn chất lượng về hệ thống quản lý cho doanh nghiệp đó.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 được sử dụng dành cho các đối tượng của tổ chức như dành cho cá nhân, dành cho chuyên gia, và dành cho những người muốn hiểu biết hơn về tiêu chuẩn chất lượng này.

Quý doanh nghiệp và khách hàng nếu có mong muốn biết thêm các thông tin. Hay cần được tư vấn các giải pháp liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng này có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi – Với G-Global để được tư vấn và hỗ trợ:

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X