Chứng nhận ISO 50001:2013 -Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS)

ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS)

ISO 50001 là tiêu chuẩn được công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). ISO 50001 là hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu. Mục đích chính của ISO 5001 là sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Tiêu chuẩn này dựa trên mô hình PDCA, tương tự như một số tiêu chuẩn ISO khác. ISO 5001 giúp Doanh nghiệp xây dựng chính sách năng lượng, thiết lập các mục tiêu để đáp ứng chính sách, sử dụng dữ liệu để đáp ứng các mục tiêu, đo lường hiệu quả chính sách và liên tục cải thiện chính sách.

ISO 50001 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn thực hiện và duy trì hệ thống quản lý năng lượng.

Giấy chứng nhận được cấp bởi các tổ chức chứng nhận.  Chứng nhận này cũng giúp Doanh nghiệp đáp ứng ESOS của Vương quốc Anh.

Lợi ích của chứng nhận ISO 50001

Giảm chi phí hoạt động

Tiết kiệm chi phí thông qua tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Theo dự kiến, càng ngày chi phí năng lượng càng tăng. Do đó, tiết kiệm đồng nghĩa với giảm chi phí.

Nâng cao hiệu quả

Khuyến khích sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên của Doanh nghiệp. Hạn chế các sai sót, sự cố xảy ra khi sử dụng năng lượng.

Giảm lượng khí thải carbon

Tích cực đặt mục tiêu để giảm lượng khí thải carbon của Doanh nghiệp. Hiện nay đây là tiêu chí của rất nhiều thị trường phát triển.

Tuân thủ pháp luật

Giúp Doanh nghiệp nhận biết và tuân thủ quy định của pháp luật. Những yếu tốt ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và khách hàng của Tổ chức.

Chứng minh về năng lực của tổ chức

Doanh nghiệp đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn công nhận trên toàn cầu. Là một minh chứng về năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu

Hiện nay, rất nhiều thị trường yêu cầu Doanh nghiệp phải có chứng nhận ISO 50001. Do vậy chứng nhận mở ra các cơ hội mới cho Doanh nghiệp.

Tuân thủ ESOS

Chứng nhận ISO 50001 (quản lý năng lượng) là bằng chứng về việc doanh nghiệp đã tuân thủ ESOS.

DOANH NGHIỆP NÀO CẦN CHỨNG NHẬN ISO 50001

Chứng nhận ISO 50001 dành cho Doanh nghiệp muốn kiểm soát cách sử dụng năng lượng. Đồng thời quản lý các chi phí liên quan tới sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Nó đặc biệt có lợi cho các tổ chức có chi phí cho năng lượng lớn. Ví dụ: Sản xuất; Xây dựng; Vận chuyển….

Nếu Doanh nghiệệp đã có chứng nhận  ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường. Bạn đã có một hệ thống quản lý sẵn thì việc áp dụng 50001 khá dễ dàng. Vì nếu bạn đã có sẵn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, thì bạn đã sẵn sàng tuân thủ ISO 50001.

CHUYỂN ĐỔI ISO 50001: 2018 – Phiên bản mới nhất

Cũng giống như ISO 9001 hoặc ISO 14001, Phiên bản cũ của ISO 50001 sẽ hết hạn vào ngày 20 tháng 8 năm 2021. Nghĩa là; Doanh n21.hiệp cần phải thực hiện chuyển đổi muộn nhất vào ngày 20/08/202
Mặc dù thời gian bắt buộc còn khá lâu. Tuy nhiên, Doanh nghiệp cần bắt đầu chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi càng sớm càng tốt. Doanh nghiệp cần lên kế hoạch hợp lý để thay đổi hệ thống quản lý.

Các lưu ý khi chuẩn bị chuyển đổi ISO 50001:2018

 • Doanh nghiệp đảm bảo rằng các nhân viên được đào tạo và hiểu các yêu cầu và thay đổi chính đối với tiêu chuẩn.
 • Xác định các điểm chưa phù hợp của Hệ thống so với tiêu chuẩn mới. Lên kế hoạch để khắc phục chúng
 • Thực hiện những hành động khắc phục. Cải tiến hệ thống để đáp ứng các yêu cầu mới.
 • Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện thông qua đánh giá nội bộ.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 50001

Quá trình chứng nhận ISO 50001 rất đơn giản và giống như quy trình chung đối với các tiêu chuẩn ISO khác. Như tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001,ISO 27001.

CÁC BƯỚC CHỨNG NHẬN ISO 50001

 • Đăng ký chứng nhận

Doanh nghiệp cần liên hệ và trao đổi thông tin với Tổ chức chứng nhận. Thông thường, các thông tin sẽ bao gồm lĩnh vực chứng nhận, phạm vi, quy mô doanh nghiệp.

Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các thông tin và lên kế hoạch đánh giá phù hợp.

 • Đánh giá chứng nhận

Tổ chức đánh giá sẽ tiến hành thực hiện đánh giá chứng nhận. Thông thường, gồm 02 cuộc đánh giá. Đánh giá sơ bộ tài liệu và đánh giá chính thức tại thực tế Doanh nghiệp.

Điều kiện bắt buộc để thực hiện đánh giá này là Doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống trong tối thiểu ba tháng. Doanh nghiệp đã được xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ đầy đủ.

 • Cấp giấy Chứng nhận

Sau khi đánh giá, chuyên gia đánh giá sẽ xác nhận sự phù hợp của Hệ thống quản lý theo ISO 50001. Nếu kết quả đạt, Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận có giá trị trong 03 năm và được duy trì thông qua chương trình đánh giá giám sát hàng năm. Đánh giá tái chứng nhận sau 03 năm.

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU

Đánh giá giai đoạn 1

Mục đích của đánh giá này là để xác nhận Doanh nghiệp đã có đủ điều kiện đánh giá. Thông thường sẽ là đánh giá tài liệu. Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu của Doanh nghiệp xem có đầy đủ và phù hợp với tiêu chuẩn hay chưa ? Doanh nghiệp có hồ sơ đánh giá nội bộ ? Xem xét lãnh đạo hay chưa ?

Trong giai đoạn 1, Chuyên gia đánh giá của bạn sẽ:

 • xác nhận tính chính xác các thông tin Doanh nghệp cung cấp
 • xác nhận rằng hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn
 • xác nhận tình trạng triển khai hệ thống của Doanh nghiệp.
 • xác nhận phạm vi chứng nhận.
 • Kiểm tra tuân thủ pháp luật

Đầu ra của đánh giá giai đoạn 1 sẽ là:

 • Báo cáo đánh giá tài liệu; các điểm doanh nghiệp cần khắc phục; các điểm chưa phù hợp của doanh nghiệp.
 • Kế hoạch đánh giá giai đoạn 2

Đánh giá giai đoạn 2

Mục đích của đánh giá này là để xác nhận rằng hệ thống quản lý hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn được thực hiện trong thực tế.

Tức là, chuyên gia đánh giá sẽ xem xét việc thực hiện quy trình thực tế của doanh nghiệp. Đánh giá hệ thống có vận hành đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn. Doanh nghiệp có áp dụng các quy trình vào thực tế hay không ?

Trong quá trình đánh giá giai đoạn 2, chuyên gia đánh giá sẽ:

 • Đánh giá các hồ sơ, bằng chứng thực hiện tại doanh nghiệp
 • Đánh giá thao tác, việc thực hiện quy trình trong thực tế.
 • Phát hiện, báo cáo các điểm không phù hợp

Nếu chuyên gia đánh chứng nhận phát hiện sự không phù hợp nặng. Doanh nghiệp cần khắc phục nó và có bằng chứng về hành động khắc phục.

Tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 27001 cho Doanh nghiệp khi:

1/ Tất cả các điểm yêu cầu trong tiêu chuẩn được thực hiện

2/ Khắc phục các điểểm không phù hợp (nếu có)

3/ Doanh nghiệp đã đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo

ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

Chứng chỉ ISO 27001 được cấp sẽ có hiệu lực trong 3 năm. Hiệu lực của giấy chứng nhận được đảm bảo bằng đánh giá giám sát hàng năm và đánh giá tái chứng nhận 3 năm.

Đánh giá giám sát được thực hiện hàng năm để đảm bảo rằng Doanh nghiệp vẫn duy trì tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn trong suốt chu kỳ chứng nhận (03 năm)
Thời gian đánh giá giám sát phụ thuộc vào quy mô và lĩnh vực của Doanh nghiệp. Thông thường thời gian đánh giá giám sat là 12 tháng/lần.

Trong quá trình đánh giá giám sát, Doanh nghiệp phải chứng minh sự phù hơp của Hệ thống.

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ G-GLOBAL

Hà nội: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng, Cầu Giấy Hà nội
Đà Nẵng: 75 Lý Thái Tông – Q. Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng
Hồ Chí Minh: 366/7F Chu Văn An – P.12 – Q. Bình Thạnh – Hồ Chí Minh

Hotline: 0985.422.225                 Website: https://chungnhanquocte.com

Email: chungnhanisocert@gmail.com – info@chungnhanquocte.com

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi

  X
  Liên hệ nhận báo giá