Tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015 – Những nội dung quan trọng

  Những thay đổi cơ bản trong tiêu chuẩn iso 14001:2015  

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở rà soát lại để đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu trong tương lại, phiên bản ISO 14001:2015 đã nhận được sự đồng thuận của quốc tế trong việc đưa ra các yếu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường.

Ngày 14/09/2015 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Nó giúp cải thiện tổ chức của họ gắn với đảm bảo hiệu suất môi trường thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng, sự tín nhiệm của các bên liên quan.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của ISO. Sau 19 năm từ năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được xem xét và ban hành phiên bản mới năm 2004. Kể từ đó tới nay, tiêu chuẩn đó đã có mặt trên 155 quốc gia trên toàn thế giới và 324.148 chứng chỉ đã được cấp cho các tổ chức, tăng thêm 22,526 chứng chỉ so với năm 2013.

Phiên bản mới yêu cầu phải nắm bắt được thực trạng của tổ chức hay doanh nghiệp nhằm quản lý rủi ro tốt hơn. Bên cạnh đó, phiên bản TCVN ISO 14001: 2015 cũng chú trong hơn tới vai trò của lãnh đạo đối với tổ chức hay doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

  Vậy đâu là những thay đổi nổi bật trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015?  

♦ Quản lý môi trường chiến lược

Quản lý môi trường đóng một vài trò ngày càng tăng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã được thiết lập nhằm xác định và tạo cơ hội đòn bẩy cho lợi ích của cả tổ chức và môi trường của tổ chức.

Một chú ý đặc biệt dựa trên các vấn đề hoặc hoàn cảnh thay đổi liên quan đến các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan và điều kiện môi trường địa phương, môi trường khu vực hoặc toàn cầu có thể ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức. Khi đã xác định ưu tiên, các hành động để giảm thiểu rủi ro bất lợi hoặc khai thác các cơ hội có lợi được tích hợp trong các kế hoạch hoạt động của hệ thống quản lý môi trường.

♦ Vai trò của lãnh đạo

Để đảm bảo sự thành công của hệ thống, một điều khoản mới đã được thêm vào để phân công trách nhiệm cụ thể đối với những người trong vai trò lãnh đạo nhằm thúc đẩy về quản lý môi trường trong tổ chức.

♦ Công tác bảo vệ môi trường

Sự kỳ vọng lớn ở các tổ chức nhằm cam kết tiên phong trong việc bảo vệ môi trường khỏi bị tổn hại và suy thoái, phù hợp với bối cảnh của tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 không đưa ra định nghĩa hay khái niệm về bảo vệ môi trường nhưng lưu ý rằng nó có thể bao gồm phòng ngừa ô nhiễm, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái…

♦ Kết quả hoạt động môi trường

Việc nhấn mạnh đến cải tiến liên tục, từ việc cải tiến hệ thống quản lý, nhằm mục đích nâng cao kết quả hoạt động môi trường. Phù hợp với các cam kết trong chính sách của mình và trong khả năng, tổ chức sẽ giảm lượng phát thải, nước thải và chất thải tới mức quy định của tổ chức.

♦ Tư duy về vòng đời sản phẩm

Ngoài việc bổ sung các yêu cầu hiện tại để quản lý các khía cạnh môi trường liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mua sắm thì các tổ chức cũng cần phải mở rộng việc kiểm soát cũng như ảnh hưởng của họ đối với các tác động môi trường liên quan đến việc sử dụng sản phẩm cũng như việc xử lý hay thải bỏ sản phẩm ở cuối vòng đời. Điều này không mang ý nghĩa là yêu cầu đánh giá vòng đời sản phẩm.

♦ Trao đổi thông tin

Trao đổi với thông tin bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp được nhấn mạnh, được bổ sung trong chiến lược phát triển chiến lược truyền thông. Điều này bao gồm những yêu cầu về thông tin phù hợp và đáng tin cậy, thiết lập cơ chế để mọi người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức.  Đề xuất cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý môi trường. Những quyết định trao đổi thông tin với bên ngoài được lưu giữ bởi tổ chức, tuy nhiên quyết định này cũng cần phải tính tới thông tin phải được báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý và sự mong đợi của các bên quan tâm.

♦ Thông tin dạng văn bản

Sự phát triển của công nghệ thông tin cho phép việc đưa công nghệ vào vận hành và quản lý bộ tiêu chuẩn. Bản sửa đổi kết hợp thuật ngữ “thông tin được văn bản hóa” thay thế cho “tài liệu” và “hồ sơ”. Để thống nhất với tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức này sẽ sự linh hoạt khi xác định “thủ tục” khi nào là cần thiết để đảm bảo kiểm soát quá trình hiệu quả.

Sự thay đổi của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004 liên quan đến cấu trúc tiêu chuẩn ISO. Các nỗ lực để thống nhất tất cả ác tiêu chuẩn của hệ thống quản lý và tạo ra các cấu trúc thống nhất các tiêu chuẩn là lý do tạo sao phần phụ lục được xuất bản. Đây được coi là cấu trúc điển hình cho tất cả các tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý. Khi nói đến sự tích hợp của nhiều tiêu chuẩn, cơ cấu thống nhất này sẽ tạo thuận lợi đáng kể trong quá trình thực hiện.

  Lựa chọn đơn vị nào làm chứng nhận ISO chất lượng & uy tín nhất  

Sự phát triển của nền kinh tế mang đến sự cạnh tranh khốc liệt cho các doanh nghiệp. Đối với những đơn vị làm về chứng nhận ISO đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ cao để đánh giá về mức độ, tiêu chuẩn của một đơn vị nào đó có phù hợp với quy chuẩn không.

Bên cạnh đó cũng cần phải có phong cách làm việc nhiệt tình cùng thái độ phục vụ tốt để làm hài lòng khách hàng, giữ khách hàng ở lại với mình lâu nhất.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT  là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm chứng nhận ISO cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc.

Tổ chức chứng nhận quốc tế được thành lập vào năm 2011, là tổ chức chứng nhận độc lập. Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế tiến hành các hoạt động chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa,  theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

 

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ được Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tin tưởng chỉ định là tổ chức đánh giá hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 do BLĐTBXH quản lý (chi tiết xem danh mục đính kèm)

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ đã được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng của Bộ Khoa Học Công Nghệ công nhận đủ năng lực tiến hành hoạt động chứng nhận sản phẩm tại Việt Nam.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ được tổ chức công nhận quốc tế BOA công nhận.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ cũng đã được Tổ Chức Công Nhận Chất Lượng – Diễn Đàn Các Tổ Chức Công Nhận Quốc Tế (IAF) công nhận đủ năng lực tiến hành hoạt động chứng nhận trên toàn thế giới.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ : Tập hợp các chuyên gia hàng đầu về quản lý;

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ: Tập hợp các chuyên gia kỹ thuật trong từng lĩnh vực chuyên biệt:

Sứ mệnh 

Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế ra đời để hỗ trợ và tư vấn các tổ chức nâng cao năng lực quản lý nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hội nhập với thế giới.

Tầm nhìn 

Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế phấn đấu để trở thành Công ty quốc tế hàng đầu về chất lượng và tính thực tiễn cao trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo hỗ trợ các tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Liên hệ ngay với chúng tôi để có được tư vấn về dịch vụ xin đăng ký giấy chứng nhận iso 14001 tốt nhất theo  Hotline: 0906.225.155 – 0985.422.225

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT

Văn phòng Hà Nội: BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy – Hà Nội
Văn phòng Sài gòn: 65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906.225.155 – 0985.422225
Email: info@chungnhanquocte.com – chungnhanisocert@gmail.com
Website: www.chungnhanquocte.com 

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *