Tag: chứng nhận iso 9001

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 9001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 9001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN ISO 9001  Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là Chứng chỉ ISO 9001, Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008. Chứng nhận ISO […]

Xem tiếp
QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015

QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn Quốc tế, được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành nhằm mục đích hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi loại hình, với mọi quy mô hoạt động trong  việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý một cách hiệu quả […]

Xem tiếp
TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 – Giá Trị Quốc Tế

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 – Giá Trị Quốc Tế

 ISO 9001 LÀ GÌ?  Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế – International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi: 0985.422.225