Tag: chứng nhận iso 14001

GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TIÊU CHUẨN ISO 14001 ISO 14000 có tên đầy đủ là Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Là một bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giản thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường tuẩn […]

Xem tiếp
TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 14001 TOÀN QUỐC

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 14001 TOÀN QUỐC

Chứng nhận ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn […]

Xem tiếp
CHỨNG NHẬN ISO 14001 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

CHỨNG NHẬN ISO 14001 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

TỔ CHỨC CẤP CHỨNG NHẬN ISO 14001 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001 ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu cực đến […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi: 0985.422.225