Tin tức

Danh Sách Các Bước Thực Hiện Quy Trình ISO 14001

Danh Sách Các Bước Thực Hiện Quy Trình ISO 14001

Nếu tổ chức của bạn muốn thực hiện ISO 14001 , và được chứng nhận cho một hệ thống quản lý môi trường (Viết tắt tên tiếng anh: EMS) dựa trên tiêu chuẩn, bạn có thể bị choáng ngợp bởi việc tìm ra nơi để bắt đầu. Để giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này, sau đây là […]

Xem tiếp
Tiêu Chuẩn TCVN ISO 14001 : 2015 Những Thay Đổi Cơ Bản

Tiêu Chuẩn TCVN ISO 14001 : 2015 Những Thay Đổi Cơ Bản

  Những thay đổi cơ bản trong tiêu chuẩn iso 14001:2015     Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở rà soát lại để đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu trong tương lại, phiên bản iso 14001:2015 […]

Xem tiếp
Bước 5: Tạo tài liệu ISO 9001

Bước 5: Tạo tài liệu ISO 9001

Tài liệu QMS A.Yêu cầu chung Yêu cầu nhóm đánh giá các yêu cầu trong điều khoản 7.5 , chú ý rằng rất nhiều khái quát và sẽ là một kết quả tự nhiên của việc xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS). Tuy nhiên, nhóm này phải xác định các quy trình sẽ tạo nên […]

Xem tiếp
Bước 3: Xây dựng thực hiện kế hoạch ISO 9001

Bước 3: Xây dựng thực hiện kế hoạch ISO 9001

Xác định các mục tiêu của dự án Để bắt đầu lập kế hoạch, bạn cần phải xác định mục tiêu của mình là gì cho dự án. Xem xét kết quả phân tích khoảng cách và thời gian xác nhận của bạn và trả lời những câu hỏi sau: Khi nào bạn sẽ bắt đầu dự án triển khai QMS? […]

Xem tiếp
Bước 2a: Tiến hành & báo cáo phân tích Gap Analysis ISO 9001

Bước 2a: Tiến hành & báo cáo phân tích Gap Analysis ISO 9001

Lập lịch Phân tích Gap Chọn (các) ngày cho Phân tích Gap và liên lạc với tất cả nhân viên về những gì đang được thực hiện và tại sao. Bạn sẽ muốn có thể làm cho nhân viên cảm thấy thoải mái khi trả lời câu hỏi của kiểm toán viên. Bạn có thể […]

Xem tiếp