Tag: tiêu chuẩn iso 14001:2015

Tiêu Chuẩn TCVN ISO 14001 : 2015 Những Thay Đổi Cơ Bản

Tiêu Chuẩn TCVN ISO 14001 : 2015 Những Thay Đổi Cơ Bản

  Những thay đổi cơ bản trong tiêu chuẩn iso 14001:2015     Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở rà soát lại để đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu trong tương lại, phiên bản iso 14001:2015 […]

Xem tiếp
Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015

Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn iso 14000   ISO 14000 có tên đầy đủ là hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Là một bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giản thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường tuẩn […]

Xem tiếp

Đối tác