Tag: tiêu chuẩn iso 14001

Quy Trình Thực Hiện Cấp Chứng Nhận ISO 14001

Quy Trình Thực Hiện Cấp Chứng Nhận ISO 14001

1. Khởi động dự án Chính thức tư vấn và doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp họp toàn thể cán bộ công nhân viên tuyên bố chương trình xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. 2. Bổ nhiểm EMR – Đại diện lãnh đạo […]

Xem tiếp
Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015

Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn iso 14000   ISO 14000 có tên đầy đủ là hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Là một bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giản thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường tuẩn […]

Xem tiếp
CHỨNG NHẬN ISO 14001 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

CHỨNG NHẬN ISO 14001 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG NHẬN ISO 14001 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG   Giới thiệu về chứng nhận ISO 14001 về môi trường:   ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0988.35.9999
Chat Facebook
Gọi điện ngay