Tag: tài liệu iso

Bước 5: Tạo tài liệu ISO 9001

Bước 5: Tạo tài liệu ISO 9001

Tài liệu QMS A.Yêu cầu chung Yêu cầu nhóm đánh giá các yêu cầu trong điều khoản 7.5 , chú ý rằng rất nhiều khái quát và sẽ là một kết quả tự nhiên của việc xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS). Tuy nhiên, nhóm này phải xác định các quy trình sẽ tạo nên […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0988.35.9999
Chat Facebook
Gọi điện ngay