Tag: qms

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

QMS là gì? Một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một bộ chính sách, quy trình và thủ tục cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện (sản xuất / phát triển / dịch vụ) trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của một tổ chức. (tức là các khu vực có thể ảnh hưởng […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0988.35.9999
Chat Facebook
Gọi điện ngay