Tag: hướng dẫn chứng nhận iso

Bước 5: Tạo Hệ thống tài liệu ISO 9001

Bước 5: Tạo Hệ thống tài liệu ISO 9001

  TÀI LIỆU QMS – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001   A.Yêu cầu chung Yêu cầu nhóm đánh giá các yêu cầu trong điều khoản 7.5 , chú ý rằng rất nhiều khái quát và sẽ là một kết quả tự nhiên của việc xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS). Tuy nhiên, nhóm […]

Xem tiếp
Bước 3: Xây dựng thực hiện kế hoạch ISO 9001

Bước 3: Xây dựng thực hiện kế hoạch ISO 9001

Xác định các mục tiêu của dự án Để bắt đầu lập kế hoạch, bạn cần phải xác định mục tiêu của mình là gì cho dự án. Xem xét kết quả phân tích khoảng cách và thời gian xác nhận của bạn và trả lời những câu hỏi sau: Khi nào bạn sẽ bắt đầu dự án triển khai QMS? […]

Xem tiếp
Bước 2a: Tiến hành & báo cáo phân tích Gap Analysis ISO 9001

Bước 2a: Tiến hành & báo cáo phân tích Gap Analysis ISO 9001

Lập lịch Phân tích Gap Chọn (các) ngày cho Phân tích Gap và liên lạc với tất cả nhân viên về những gì đang được thực hiện và tại sao. Bạn sẽ muốn có thể làm cho nhân viên cảm thấy thoải mái khi trả lời câu hỏi của kiểm toán viên. Bạn có thể […]

Xem tiếp
Bước 2: Thực hiện phân tích Gap Analysis

Bước 2: Thực hiện phân tích Gap Analysis

Phân tích khoảng cách ISO 9001 là gì? Một trong những bước đầu tiên trong dự án chuyển đổi hoặc triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) là so sánh hệ thống Quản lý Chất lượng hiện tại của bạn với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Đây thường được gọi là […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi: 0985.422.225