Tag: chuyển đổi iso 9001:2008 sang iso 9001:2015

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TỪ ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TỪ ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008 Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008) với những thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất trong bối cảnh cạnh […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi: 0985.422.225