Tag: chứng nhận vật liệu xây dựng

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Vật liệu xây dựng là những sản phẩm sử dụng trong các công trình xây dựng có thể hiểu là sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ, kim loại. Các sản phẩm vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi: 0985.422.225