Tổ chức qrs chứng nhận

Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế là đại diện của tổ chức QRS trong lĩnh vực chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 27001, HALAL…, được công nhận bởi tổ chức ASCB(E) của Vương quốc Anh.

Đối tác