Chứng Nhận ISO 9001

Chứng Nhận ISO 9001- Công Nhận Bởi Tổ Chức Quốc Tế

Chứng Nhận ISO 9001- Công Nhận Bởi Tổ Chức Quốc Tế

Tiêu chuẩn iso 9001:2015 này bao gồm tất cả các hoạt động của tổ chức, bao gồm: xác định các quy trình chính, xác định vai trò và trách nhiệm, chính sách và mục tiêu của nó, rủi ro và cơ hội và yêu cầu tài liệu. Nó cũng bao gồm tầm quan trọng của sự […]

Xem tiếp

Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9000 là gì ?

  Hệ thống quản lý chất lượng là gì?   Hệ thống quản lý chất lượng là một thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong môi trường kinh doanh hiện đại nói riêng cũng như trong công tác quản lý nói chung. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu, thế nào là hệ thống quản […]

Xem tiếp

Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ ISO 9001:2015 Giá Trị Quốc Tế

 ISO 9001 LÀ GÌ?    Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế – International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển […]

Xem tiếp