Tiêu chuẩn iso 9001:2015 này bao gồm tất cả các hoạt động của tổ chức, bao gồm: xác định các quy trình chính, xác định vai trò và trách nhiệm, chính sách và mục tiêu của nó, rủi ro và cơ hội và yêu cầu tài liệu. Nó cũng bao gồm tầm quan trọng của sự hiểu biết và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, sự hài lòng và truyền thông, yêu cầu tài nguyên, đào tạo. Quy trình sản phẩm và quy trình, quy trình thiết kế, mua sắm, sản xuất & amp; dịch vụ, giám sát và đo lường các sản phẩm và quy trình, kiểm toán nội bộ, đánh giá quản lý, và các quy trình cải tiến.

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng.

Chứng nhận ISO 9001 dựa trên tám nguyên tắc Quản lý Chất lượng sau đây, được kết hợp trong các yêu cầu của tiêu chuẩn và có thể được áp dụng để cải thiện 
hiệu suất của tổ chức:

 • Khách hàng trọng điểm,
 • Khả năng lãnh đạo
 • Sự tham gia của người
 • Tiếp cận quá trình
 • Cải tiến
 • Bằng chứng đưa ra quyết định cơ bản
 • Quản lý quan hệ
 • Cải tiến liên tục
 • Cách tiếp cận thực tế để đưa ra quyết định, và
 • Mối quan hệ nhà cung cấp có lợi ích lẫn nhau

Tại sao phải lấy Chứng nhận ISO 9001?

 • Tăng uy tín của công ty.
 • Chứng minh cam kết chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.
 • Cải thiện giao tiếp nội bộ, hiệu quả và khả năng phục hồi của sự thay đổi.
 • Lợi thế tiếp thị · Tăng cường kinh doanh.
 • Nâng cao hiệu quả và lợi nhuận.
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng.
 • Hệ thống tài liệu cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích
 • Cho phép tổ chức trở nên có hiệu quả về chi phí.
 • Cải thiện hồ sơ trong trường hợp kiện tụng.
 • Trách nhiệm của nhân viên được xác định rõ ràng.
 • Kiểm soát được cải thiện trong thời gian thay đổi hoặc tăng trưởng.
 • Cải thiện hiệu suất từ ​​các nhà cung cấp.

Lợi ích của Chứng nhận ISO 9001:2015 Công Nhận Quốc Tế

Nâng cao danh tiếng thương hiệu:

Chứng nhận chứng minh cam kết của bạn đối với thực tiễn tốt nhất trong ngành và cho phép bạn nổi bật trên đám đông.

Mềm dẻo:

Tiêu chuẩn đã được thiết kế để tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác hiện có để tích hợp hệ thống của bạn dễ dàng hơn.

Tiết kiệm chi phí:

Chứng nhận của bên thứ ba đối với tiêu chuẩn kỹ thuật này sẽ giúp giảm nhiều kiểm toán nhà cung cấp và bất kỳ chi phí liên quan.

Rủi ro kinh doanh được quản lý:

Dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, chứng nhận cũng giúp bạn dễ dàng đo lường hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro kinh doanh tốt hơn.

Hoạt động hợp lý và giảm chất thải:

Đánh giá tập trung vào quy trình vận hành của bạn, khuyến khích bạn nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình và giúp bạn giảm bớt sự lãng phí, từ chối và khiếu nại của khách hàng.

Khuyến khích giao tiếp:

Giống như chứng nhận ISO 9001, yêu cầu này đảm bảo rằng nhân viên cảm thấy tham gia nhiều hơn thông qua giao tiếp được cải thiện. Các cuộc thăm dò đánh giá tiếp tục có thể nêu bật bất kỳ vấn đề nào và phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh sau quá trình chứng nhận.

Do đó,  sẽ thông qua việc quản lý thích hợp, áp dụng các tiêu chí và kiểm soát chặt chẽ:

 

 • Tuân thủ đầy đủ các điều kiện về việc thu thập và sử dụng hợp lý thông tin;
 • Đáp ứng nghĩa vụ pháp lý để xác định mục đích sử dụng thông tin;
 • Thu thập và xử lý thông tin thích hợp, và chỉ trong phạm vi mà nó là cần thiết để đáp ứng các nhu cầu hoạt động hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý;
 • Đảm bảo chất lượng thông tin được sử dụng;
 • Áp dụng các kiểm tra chặt chẽ để xác định độ dài của thông tin thời gian được giữ;
 • Đảm bảo rằng quyền của người dân về thông tin được tổ chức có thể thực hiện đầy đủ theo luật pháp (bao gồm: quyền được thông báo rằng việc xử lý đang được thực hiện, quyền truy cập thông tin cá nhân của một người, quyền ngăn ngừa việc xử lý hoàn cảnh và quyền sửa chữa, ngăn chặn hoặc xóa bỏ thông tin được coi là thông tin sai;
 • Thực hiện các biện pháp an toàn kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân;
 • Đảm bảo thông tin cá nhân không được chuyển ra nước ngoài mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đảm bảo rằng:

Có người có trách nhiệm cụ thể về bảo vệ dữ liệu trong tổ chức (hiện là người được chỉ định là Trưởng phòng Công nghệ thông tin) mỗi người quản lý và xử lý thông tin cá nhân hiểu rằng họ có trách nhiệm theo hợp đồng đối với các thông tin bảo vệ dữ liệu sau đây

 • Mỗi người quản lý và xử lý thông tin cá nhân đều được đào tạo phù hợp để làm việc đó;
 • Mỗi người quản lý và xử lý thông tin cá nhân đều được giám sát hợp lý;
 • Bất cứ ai muốn tìm hiểu về cách xử lý thông tin cá nhân đều biết phải làm gì;
 • Truy vấn về cách xử lý thông tin cá nhân được mô tả rõ ràng;
 • Việc rà soát và kiểm toán định kỳ được thực hiện thông qua việc quản lý thông tin cá nhân;
 • Các phương pháp xử lý thông tin cá nhân thường xuyên được đánh giá và đánh giá;
 • Hoạt động xử lý thông tin cá nhân thường xuyên được đánh giá và đánh giá

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo & cấp chứng chỉ iso 9001. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị chúng tôi theo thông tin sau:

CHỨNG NHẬN 9001 – CÔNG NHẬN BỞI TỔ CHỨC QUỐC TẾ
5 (100%) 10 votes