Tài liệu QMS

A.Yêu cầu chung

Yêu cầu nhóm đánh giá các yêu cầu trong điều khoản 7.5 , chú ý rằng rất nhiều khái quát và sẽ là một kết quả tự nhiên của việc xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS). Tuy nhiên, nhóm này phải xác định các quy trình sẽ tạo nên Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) và vạch ra các quá trình này để cho thấy họ có mối liên hệ mật thiết với nhau như thế nào. Làm thế nào để bạn thiết kế một hệ thống tài liệu ?

  • Bắt đầu bằng cách đưa ra các danh mục rộng hoặc liệt kê các phòng ban của bạn. Ví dụ:
  • Mua hàng, tiếp nhận, kiểm soát sản xuất, kinh doanh và tiếp thị, dịch vụ khách hàng, sản xuất (hoặc dịch vụ), kiểm soát chất lượng, vận chuyển,
  • Bạn sẽ cần phải cho thấy các quy trình này liên quan đến nhau như thế nào , bằng cách sử dụng biểu đồ hoặc biểu đồ. Một cách đơn giản để lập sơ đồ là biểu đồ quy trình. Tải về miễn phí phần mềm flowcharting bao gồm trong gói Flowcharts của chúng tôi .
  • Một khi bạn đã liệt kê các loại hoặc các bộ phận, có quản lý trong các phòng ban thêm chi tiết. Bạn sẽ muốn bao gồm tất cả các quy trình QMS, và tất cả các quy trình sản xuất, dịch vụ và hành chính cần thiết cho hoạt động của tổ chức của bạn. Biểu đồ hoặc sơ đồ luồng mà bạn đưa ra có thể được đưa vào Hướng dẫn Chất lượng của bạn .

 

B. Yêu cầu về Tài liệu

  • Khi bạn xem xét các yêu cầu đối với tài liệu QMS, chú ý đặc biệt tới yêu cầu tổ chức của bạn xác định các tài liệu cần thiết cho hệ thống chất lượng và quá trình sản xuất hoặc dịch vụ của bạn. Bạn sẽ cần phải có một phương pháp để xác định những quy trình nào phải được ghi lại. Hãy nhớ rằng khi bạn thêm quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ mới vào tổ chức của bạn trong tương lai, bạn sẽ cần một phương pháp xác định khi cần tài liệu.
  • Trong quá trình thực hiện, hãy thiết lập các hướng dẫn để xác định các quy trình cần có tài liệu như một phần của sự kiểm soát của chúng. Có quản lý xác định các quy trình cần tài liệu khi họ xác định các quy trình để được bao gồm trong QMS.
  • Sau khi thực hiện, bao gồm việc xác định các yêu cầu tài liệu như là một phần của kế hoạch chất lượng cho các quy trình và thay đổi mới.
  • Các yêu cầu Tài liệu ISO 9001 là gì?

C. Hướng dẫn và thủ tục chất lượng

  • Một gói hướng dẫn sử dụng và thủ tục chất lượng hoàn chỉnh , có văn bản để giúp bạn tùy chỉnh hướng dẫn sử dụng cho tổ chức của bạn, có tại Cửa hàng 9000. Nó chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền trong những giờ bạn sẽ chi tiêu phát triển một từ đầu. Nó được thiết kế với cùng một cách tiếp cận với QMS như chúng ta làm theo trong các phiên này, vì vậy bạn sẽ thấy nó rất tương thích với cách tiếp cận này.

D. Kiểm soát hồ sơ và hồ sơ

  • Bạn phải có một thủ tục kiểm soát tài liệu và hồ sơ . Nhiệm vụ này phải nằm trong danh sách công việc của bạn và được giao cho một nhóm hoặc cá nhân để hoàn thành.

 

<<<<<<< Bước 4: Tập huấn tổ chức đào tạo ISO 9001 cho doanh nghiệp của bạn

Bước 5: Tạo tài liệu ISO 9001
5 (100%) 2 votes